Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120428
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Zuozaitė, Skaidrė
Title: Tikėjimo ugdymo per vizualumą vaidmuo naujojoje evangelizacijoje ir jo taikymas X ir Y pašvęstojo gyvenimo bendruomenėse Lietuvoje
Other Title: The development of faith throught visuality in new evangelization ant it’s application in the communities X ant Y of consecrated life in Lithuania
Extent: 77 p.
Date: 15-Jan-2014
Keywords: teofanija;ikona;mistagoginė katechezė;liturgija;theophany;icon;mystagogic catechesis;liturgy
Abstract: Tyrimo problema: nepakankamai taikomas tikėjimo per vizualumą ugdymas Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje. Tyrimo tikslas: Apibrėžti tikėjimo ugdymo per vizualumą vaidmenį naujojoje evangelizacijoje ir apibūdinti jo taikymą X, Y pašvęstojo gyvenimo bendruomenėse Lietuvoje. Empirinio tyrimo klausimas: kokiais būdais ir kaip efektyviai ugdomas tikėjimas per vizualumą X, Y pašvęstųjų bendruomenėse Lietuvoje? Aktualumas: Tikėjimo metai paragino katechetus ir naujosios evangelizacijos tarnautojus ieškoti šiandienos žmogui labiau pritaikytų Kristaus žinios pertekimo būdų ir sąlygų. Enciklikoje Lumen Fidei popiežius Pranciškus prabyla apie „reginčio tikėjimo“ ugdymą, kad taptų perauklėtas šiandien vaizdais persisotinusio žmogaus jusliškumas ir jis taptų pajėgus suvokti pro regėjimo juslę prasišviečiančią Dvasią. Pirmoje dalyje Atskleidžiama tikėjimo ir regėjimo sankirta biblinėse Teofanijose. Neregimam Dievui įsivaizdinus Kristuje, dieviška tikrovė išsaugo visa ryjančios ugnies metaforą, o Dievo šlovės grožis turi atsispindėti liturgijoje ir būti atbaigtas žmogaus asmenyje. Antroje dalyje atskleidžiama tikėjimo ir regėjimo dinamika krikščionio gyvenime. Girdimas Dievo žodis ir regimas Dievo ženklas tampa viena Kristaus Veido Ikonoje, kurios ugdomoji galia slypi jos gebėjime taip pakeisti įprastinę mūsų žiūrėjimo tvarką, kad patys tamptume regima neregimybės ikona. Trečioje dalyje atskleidžama Kristaus Teofanija bažnytinėje liturgijoje, kuri yra šiuolaikinės katechezės dėmesio centre. Šiuolaikinė katechezė pratęsia Kristaus apsireiškimo įsi-vaizdinimą (t. y. epifaniją) per šventųjų asmenų pavyzdžius, Liturgijos simbolius ir kūrinijos bei meno grožį.
Main problem: deficiency of application of development of faith throught visuality in new evangelization ant its application in the communities X ant Y of consecrated life in Lithuania. Aim of master: highlight the development of faith throught visuality in new evangelization ant its application in the communities X ant Y of consecrated life in Lithuania. Question of research: in what mode is faith developed through visuality in new evangelization ant its application in the communities X ant Y of consecrated life in Lithuania? The first part exposes the increase of faith and visuality in the Theophanies of the Bible. When the Invisible God became visible in Christ, the divine reality maintained the features of ravenous Fire. That is why the beauty of the Glory of God must be reflected in liturgy and completed by the human person. The second part introduces the dynamics of faith and visuality in Christian life. The audible Word of God and the visible sign of God became one in the Face of the Icon of Christ whose pedagogical power is to change our usual way of seeing, for us to become the visible icon of invisibility. The third part introduces the Theophany of Christ in liturgy, which is in the center of the research of contemporary catechesis. The contemporary catechesis extends the manifestation of Christ (it means Epiphany) through the examples of saints, the liturgical beauty, the beauty of the creation and the beauty of art. The fourth part introduces the results of qualitative study of interview. It highlights the mode of the new evangelization based on mystagogic catechesis and contemplative capacity to look at the Beloved while celebrating the Divine Liturgy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120428
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.