Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120383
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Sidaraitė, Emilija
Supervisor: Armonas, Rimantas;Tandzegolskienė, Ilona
Title: Pagrindinių psichofiziologinių savybių, reikalingų muzikos atlikėjui, ugdymas
Other Title: Development of main psichophysiological traits of music performer
Extent: 67 p.
Date: 3-May-2013
Keywords: valia;scenos baimė;savivertė;self - esteement;stage - fright;willpower
Abstract: Muzikas – atlikėjas yra tarytum tarpininkas tarp kompozitoriaus ir klausytojo. Jo valioje atsiduria kūrinys, kurį jis perleidžia per savo unikalų vidinį pasaulį. Norint pasiekti profesinių aukštumų neužtenka būti gabiu ar muzikaliu. Reikia turėti tvirtą charakterį, stiprią valią ir pasitikėjimą savimi. Problema. Skiriamas per mažas dėmesys į tai, kokią įtaką muzikantui - atlikėjui daro žema savivertė, valios stoka. Nepakankamas žinių kiekis apie kovos su scenos baime būdais. Siauras saves pažinimas užkerta kelius į sau iškeltų tikslų pasiekimą, mažina galimybes panaudoti turimus talentus, išsiugdyti naujus. Tyrimo objektas. Pagrindinės psichofiziologinės savybės, reikalingos muzikos atlikėjui. Tyrimo tikslas. Siekiama išsiaiškinti kokiais būdais muzikantai - atlikėjai kovoja su scenos baimės, valios ugdymo ir savivertės kėlimo problemomis. Taip pat identifikuoti jų požiūrį į išvardintų savybių svarbą muzikanto – atlikėjo specialybėje. Tyrimo klausimas. Koks yra muzikos atlikėjų studentų požiūris į valią, savivertę ir kovą su scenos baime?
A musician – performer is an intermediate between the composer and the listener. He controls the piece which he lets through his own unique internal world. It is not enough to be gifted or musical in order to achieve professional goals. One must also have a strong character, strong will and self-confidence. The problem. Not enough attention is paid to how low self-esteem and lack of willpower influence a musician – performer. Not enough knowledge about the methods to cope with stage-fright. Narrow knowledge of self prevents the achievement of goals, reduces the potential to use one’s talents and develop new ones. Object of the analysis. The fundamental psycho-physiological qualities necessary for a musical performer. Goal of the analysis. To find what kind of methods do musicians – performers use to cope with the problems of stage-fright, education of will and improvement of self-esteem. Also, to identify their attitude towards the importance of the listed qualities in the specialty of musician – performer. Matter of the analysis. What is the attitude of musicians – performers towards the willpower, self-esteem and struggle with stage-fright?
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120383
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.