Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120361
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Tamošaitytė, Laura
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Darbuotojų sociodemografinių veiksnių, darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos bei subjektyviai suvokiamos asmens gerovės sąsajos
Other Title: Relations between employees sociodemographic factors, work and family interaction and subjectively perceived personal well-being
Extent: 73 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: darbo ir šeimos vaidmenų sąveika;psichologinė gerovė;subjektyvioji gerovė;work and family interaction;psychological well-being;subjective well-being
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti darbuotojų sociodemografinių veiksnių, pozityvios ir negatyvios darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos bei subjektyviai suvokiamos asmens gerovės sąsajas. Tyrime dalyvavo 141 įvairiose organizacijose dirbantis darbuotojas, iš jų 45 vyrai ir 96 moterys. Tiriamųjų amžius buvo nuo 20 iki 62 metų. Tyrimo atlikimui buvo naudojamos šios skalės: Geurts ir kolegų (2005) sudaryta darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos skalė (SWING), Ryff (1989) psichologinės gerovės skalė (Psychological well-being scale), Diener ir kolegų (1985) pasitenkinimo gyvenimu skalė (Satisfaction with life scale), bei Watson, Clark, ir Tellegen (1988) sudaryta teigiamo ir neigiamo afektyvumo skalė (PANAS). Tyrimo rezultatai parodė, kad moterys patyrė didesnį šeimos-darbo vaidmenų konfliktą nei vyrai. Subjektyviosios gerovės lygmuo skyrėsi tik pagal amžių – nustatyta, kad jaunesni darbuotojai buvo labiau patenkinti gyvenimu nei vyresni darbuotojai. Darbuotojų psichologinė gerovė skyrėsi atsižvelgiant į lytį ir amžių: vyrai ir jaunesni darbuotojai pasižymėjo aukštesniais psichologinės gerovės rodikliais lyginant su moterimis ir vyresniais darbuotojais. Nustatyta, kad darbo ir šeimos vaidmenų sąveika susijusi su subjektyviai suvokiama asmens gerove: didesnis patiriamas darbo ir šeimos vaidmenų konfliktas siejosi su didesniu neigiamu afektyvumu, mažesniu pasitenkinimu gyvenimu ir žemesniais psichologinės gerovės rodikliais, o didesnė patiriama pozityvi darbo ir šeimos vaidmenų sąveika siejosi su didesniu teigiamu afektyvumu, mažesniu neigiamu afektyvumu, didesniu pasitenkinimu gyvenimu ir su aukštesniais psichologinės gerovės rodikliais.
The aim of the research was to determine the relations between employees sociodemographic factors, positive and negative interaction of work and family roles and subjectively perceived personal well-being. The research participants were 141 employees of various organizations, 45 of whom were males and 96 females, aged 20 to 62. The following scales were used in the research: interaction of work and family roles was measured by Survey Work-Home Interaction scale (SWING, Geurts et. al., 2005), psychological well-being was measured by a Psychological well-being scale (Ryff, 1989), subjective well-being was measured by Satisfaction with life scale (Diener et.al., 1985), and Positive Affect and Negative Affect Shedule (PANAS) made by Watson, Clark and Tellegen (1988). The results of the research revealed that women experienced a higher family-work conflict than men. The level of subjective well-being was diferent in age groups, it was determined that the younger empoyees were more satisfied with life than the older ones. Psychological well-being of the employees varied by gender and age: males and younger employees showed higher ratings of psychological well-being in comparison to females and older employees. The research revealed that interaction between work and family roles was closely related to subjectively perceived well-being: higher level of work and family conflict was related to greater negative affect, lower satisfaction with life and lower ratings of psychological well-being. Higher level of positive interaction between work and family was related to greater positive affect, lower negative affect, higher satisfaction with life and higher ratings of psychological well-being.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120361
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.