Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGustainienė, Loreta-
dc.contributor.authorPetrusevičienė, Živilė-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:43:22Z-
dc.date.available2020-12-22T20:43:22Z-
dc.date.issued2013-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120360-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – nustatyti įsitraukimo į darbą aspektų (pozityviojo įsitraukimo į darbą, negatyviojo įsitraukimo į darbą) ir profesinio pervargimo sąsajas. Tyrime dalyvavo 332 įvairias pareigas užimantys darbuotojai, iš jų 70 vyrų (amžiaus vid.= 42,23; SD = 13,037) ir 259 moterys (amžiaus vid.= 40,26; SD = 11,51), 3 tirti asmenys lyties nenurodė. Pozityvusis įsitraukimas į darbą buvo matuojamas naudojant Utrecht pozityviojo įsitraukimo į darbą klausimyną (Utrecht work engagement scale - UWES; Schaufeli ir Bakker, 2003). Negatyvusis įsitraukimas į darbą buvo matuojamas naudojant Priklausomybės nuo darbo rizikos klausimyną (Work addiction risk test - WART; Robinson, 1999, modifikuota Flowers ir Robinson, 2002). Profesinis pervargimas buvo matuojamas Kopenhagos Profesinio pervargimo klausimynu (Copenhagen Burnout Inventory – CBI; Borritz, Kristensen, 2004). Pagrindiniai tyrimo rezultatai parodė, kad pozityvusis įsitraukimas į darbą, negatyvusis įsitraukimas į darbą ir profesinis pervargimas yra trys atskiri, tačiau tarpusavyje susiję reiškiniai: energingumas (pozityviojo įsitraukimo į darbą komponentas) susijęs su profesiniu pervargimu, pasinėrimas į darbą (pozityviojo įsitraukimo į darbą komponentas) - su negatyviuoju įsitraukimu į darbą, su klientais susijęs pervargimas (profesinio pervargimo komponentas) – su sutrikusia komunikacija (negatyviojo įsitraukimo į darbą komponentas). Taip pat nustatyta, jog profesinį pervargimą prognozuoja įsitraukimo į darbą aspektai: pozityvusis įsitraukimas į darbą prognozuoja mažesnį profesinį pervargimą, negatyvusis įsitraukimas į darbą – didesnį.lt
dc.description.abstractThe aim of the study was to identify the relationship among aspects of employee's work involvement and burnout. The participants of the present study were 332 employees of a different work domains (259 females and 70 males). Utrecht work engagement scale - UWES (Schaufeli & Bakker, 2003) was used to measure work engagement. Work addiction risk test – WART (Robinson, 1999; modified by Flowers & Robinson, 2002) was used to measure workaholism. The Copenhagen Burnout Inventory – CBI, (Borritz & Kristensen, 2004) was used to measure burnout. Major research findings showed that work engagement, workaholism and burnout were three distinct, but related concepts: vigor (component of work engagement) was related to burnout; absorption (component of work engagement) was related to workaholism; client - related burnout (component of burnout) was related to impaired communications (component of workaholism). Similarly, it was determined that burnout was predicted by aspects of work involvement: work engagement predicted decreases of burnout; workaholism predicted increases of burnout.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent60 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectįsitraukimas į darbąlt
dc.subjectpozityvusis įsitraukimas į darbąlt
dc.subjectnegatyvusis įsitraukimas į darbąlt
dc.subjectprofesinis pervargimaslt
dc.subjectwork involvementen
dc.subjectwork engagementen
dc.subjectworkaholismen
dc.subjectburnouten
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleDarbuotojų įsitraukimo į darbą aspektų ir profesinio pervargimo sąsajoslt
dc.title.alternativeThe relationship among aspects of employee's work involvement and burnouten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.