Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120352
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gradickienė, Aušra
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Darbuotojų sociodemografinių veiksnių, suvokiamo organizacinio teisingumo, pasitenkinimo darbu ir organizacinio pilietiškumo sąsajos
Other Title: Links among employee’s sociodemographic characteristics, perceived organizational justice, job satisfaction and organizational citizenship behavior
Extent: 74 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: organizacinis teisingumas;pasitenkinimas darbu;organizacinis pilietiškumas;organizational justice;job satisfaction;organizational citizenship behavior
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti darbuotojų suvokiamą organizacinį teisingumą, pasitenkinimą darbu ir organizacinį pilietiškumą atsižvelgiant į sociodemografines charakteristikas ir nustatyti darbuotojų suvokiamo organizacinio teisingumo, pasitenkinimo darbu ir organizacinio pilietiškumo ryšį. Tyrime dalyvavo 195 Lietuvoje dirbantys darbuotojai. 64,1% tiriamųjų - moterys, 35,9% tiriamųjų – vyrai. Darbuotojų amžius pasiskirstęs nuo 17 m. iki 63 m. Amžiaus vidurkis – 37 metai. 152 tiriamieji dirba nevadovaujančio pobūdžio darbą, o 45 - vadovaujančio pobūdžio darbą. Daugiau nei pusės tiriamųjų išsilavinimas – aukštasis (61 %). Suvokiamam organizaciniam teisingumui matuoti naudota Niehoff ir Moorman (1993) teisingumo skalė (Justice scale). Pasitenkinimas darbu matuotas Minesotos pasitenkinimo darbu klausimyno sutrumpinta versija (Minnesota Satisfaction Questionnaire, short-form; Weiss, Davis, England, Lofquist, 1967). Organizacinis pilietiškumas matuotas Podsakoff ir MacKenzie (1989) organizacinio pilietiškumo elgesio skale (Organizational citizenship behavior scale). Tyrimo rezultatai parodė, kad organizacinio teisingumo, pasitenkinimo darbu ir organizacinio pilietiškumo rodikliai skiriasi sociodemografinių kintamųjų grupėse. Moterų didesnis pasitenkinimas darbu ir organizacinis pilietiškumas. Įgijusių aukštąjį išsilavinimą darbuotojų organizacinis teisingumas, pasitenkinimas darbu ir organizacinis pilietiškumas didesni nei įgijusių kitokį nei aukštasis išsilavinimą darbuotojų. Dirbančių vadovaujančio pobūdžio darbą tiriamųjų suvokiamas organizacinis teisingumas, pasitenkinimas darbu ir organizacinis pilietiškumas didesni nei dirbančių nevadovaujančio pobūdžio darbą tiriamųjų. Nustatyta, kad didėjant darbuotojų suvokiamo organizacinio teisingumo rodikliams, didėja pasitenkinimo darbu ir organizacinio pilietiškumo rodikliai. Didėjant pasitenkinimo darbu rodikliams, didėja organizacinio pilietiškumo rodikliai.
The aim of this study was to assess perceived organizational justice of employees, job satisfaction and organizational citizenship behavior considering sociodemographic characterizations and determine links among them. 195 employees participated in the study. 64,1 percent of them were women, 35,9 percent were men. Age of employees varied between 17 and 63 (mean age was 37 years). 152 respondents held a supervisor position. More than a half of respondents have high education (61%). Justice scale by Niehoff and Moorman (1993) was used to measure perceived organizational justice. Job satisfaction was measured using a short form of Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Davis, England, Lofquist, 1967). Organizational citizenship behavior was measured using Podsakoff and MacKenzie (1989) Organizational citizenship behavior scale. The results of the study showed, that scores of organizational justice, job satisfaction and organizational citizenship behavior differs in various sociodemographic groups. Women's job satisfaction scores and organizational citizenship scores are higher than men’s. Employee’s with higher education perceived organizational justice, job satisfaction and organizational citizenship scores are higher. Respondents with supervisor position show higher organizational justice, job satisfaction and organizational citizenship scores. It was determined that increased job satisfaction and organizational citizenship behavior were related to increase of perceived organizational justice. Higher scores of organizational citizenship behavior were related to higher scores of job satisfaction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120352
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.