Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZykas, Aurelijus-
dc.contributor.authorČelkaitė, Lina-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:41:43Z-
dc.date.available2020-12-22T20:41:43Z-
dc.date.issued2010-06-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120339-
dc.description.abstractMagistrinio darbo tikslas yra ištirti ir palyginti pagrindinius Lietuvos ir Suomijos įženklinimo bruožus ir įvaizdžio formavimo principus oficialiose internetinėse svetainėse. Šiam tikslui įgyvendinti buvo palyginamos oficialios Lietuvos ir Suomijos internetinės svetainės pagal tris S. Anholt (2003) nustatytas įvaizdžio formavimo kryptis: viešąją (kultūrinę) diplomatiją, turizmo skatinimą ir investicijų pritraukimą. Magistrinio darbo empirinio tyrimo objektas yra šios svetainės: 1. Lithuania.lt ir Finland.fi; 2. Travel.lt ir Visitfinland.com; 3. Businesslithuania.com ir Investinfinland.fi. Magistriniame darbe keliami trys pagrininiai uždaviniai: apibrėžti šalies įvaizdžio formavimo sąvokas iš šalies įženklinimo perspektyvos, išskiriant interneto svarbą įvaizdžio formavime; išanalizuoti esminius Lietuvos ir Suomijos įvaizdžio formavimo bruožus; pasitelkus analitinius kriterijus, palyginti oficialiąsias Lietuvos ir Suomijos internetines svetaines techniniu–vizualiniu ir turinio aspektais. Magistriniame darbe naudojami analitinis ir aprašomasis metodai. Pasirinktas empirinis kokybinis tyrimas turi dvi dalis: internetinių svetainių turinio tyrimas ir interviu su ekspertais (ekspertizė). Internetinė svetainė įvardinta kaip viena efektyviausių priemonių formuoti savo įvaizdį šiandieniniame globaliame pasaulyje. Ji apjungia visas S. Anholt išskirtas įvaizdžio formavimo kryptis, o tai užtikrina nuoseklų ir sėkmingą šalių įvaizdžio formavimą. Tyrimas atskleidė, kad Suomija, formuodama savo įvaizdį, remiasi oficialiai pripažinta vieninga strategija, kuri užtikrina kryptingą ir nuoseklų jų tikslų įgyvendinimą tiek viešojoje, tiek virtualioje erdvėje. Lietuvoje šalies įvaizdis formuojamas remiantis atskirų insitucijų darbo strategijomis, todėl yra fragmentuotas ir nenuoseklus. Koordinacijos ir vieningų šalį reprezentuojančių simbolių išryškinimo trūkumas atsispindi ir ištirtose oficialiose internetinėse svetainėse. Jų administravimui panaudoti mažesni žmogiškieji ištekliai šiuo metu neužtikrina išsamios apie šalį informacijos sklaidos, kuri yra viena svarbiausių sąlygų didinti šalies žinomumą ir skatinti internetinių svetainių efektyvumą. Šalies įvaizdžio įgyvendinimo internetinėse svetainėse infrastrutūra, kuri užtikrina duomenų ir informacijos sklaidos plėtojimą, Lietuvos atveju geriau išplėtota techniniu - vizualiniu aspektu, o Suomijos - turinio aspektu.lt
dc.description.abstractThe topic of master thesis is Country’s image formation in the official websites of Lithuania and Finland. The aim of this work is to analyze and compare the main branding features of Lithuania and Finland and the main priciples of image formation in the official Internet sites. To achieve this goal Lithuanian and Finnish websites have been compared according to three aspects of image formation described by S. Anholt (2003): public (cultural) diplomacy, promotion of tourism and investment. The objects of the thesis are these websites: 1. Lithuania.lt and Finland.fi; 2. Travel.lt and Visitfinland.com; 3. Businesslithuania.com and Investinfinland.fi. The main tasks: to define the concepts of image formation from the country’s branding perspective, emphasizing the importance of the Internet; to analyze essential qualities of image formation of Lithuania and Finland using analytical criterion; to compare Lithuanian and Finnish websites according to technical-visual aspect and aspect of the content. Analytical and describing methods are used in this paper. Empirical qualitative research has two parts: the research on the websites’ content and the expertise of the interviews. Main conclusions: One of the most effective tools of the formation of the country’s image in today’s globalized world is official Internet site. It was revealed that Finland uses official strategy of the country’s image formation, which assures consistent implementation of its goals. Lithuania uses work strategies of individual institutions, so it’s image formation is fragmented and incoherent. The research has shown that less human resources have been used for administration of official websites of Lithuania comparing to Finland. It can be assumed that this is one of the most important negative factors which impede Lithuania to assure sufficient informativeness and effectiveness of these websites. Lack of information about country also effects the strength of the image of Lithuania in general. The main difference of comparison of the official Internet sites is that promotion of Finland comparing to promotion of Lithuania is being developed by concentrating more on the content aspect, while Lithuania’s – more on visual and technical aspect.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent104 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectšalies įvaizdislt
dc.subjectformavimaslt
dc.subjectLietuvalt
dc.subjectSuomijalt
dc.subjectoficiali internetinė svetainėlt
dc.subjectcountry's imageen
dc.subjectfomationen
dc.subjectLithuaniaen
dc.subjectFinlanden
dc.subjectofficial websitesen
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleŠalies įvaizdžio formavimas Lietuvos ir Suomijos oficialiose internetinėse svetainėselt
dc.title.alternativeCountry's image formation in the official websites of Lithuania and Finlanden
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptAzijos studijų centras-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.