Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorMotiečienė, Roberta-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:32:34Z-
dc.date.available2020-12-22T20:32:34Z-
dc.date.issued2010-06-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120208-
dc.description.abstractVisuomenėje stebime vyraujančią neoliberalizmo politiką, kas sunkina socialinių įstaigų veiklos realizavimą socialinio darbo praktikoje. Socialinių paslaugų ekonomizavimas ir padidėjęs socialinių paslaugų gavėjų skaičius lemia pasirinktą tyrimo kryptį ir tyrimo probleminį klausimą, kuomet siekiama atsakyti kaip socialinių paslaugų sistemos dalyviai kritiškai reflektuoja socialinių paslaugų teikimą ir gavimą. Šiuo tyrimu siekiama prisidėti prie naujų socialinio darbo žinių kūrimo ir pritaikymo socialinio darbo mokslo ir praktikose srityse. Tyrimo objektas – socialinių paslaugų sistemos dalyvių, socialinių darbuotojų ir klientų, kritiškai reflektuota ir suvokta paslaugų teikimo – gavimo patirtis. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų ir klientų, kritiškai reflektuotą ir suvoktą socialinio darbo su rizikos šeima paslaugų gavimo – teikimo patirtį. Tyrime iškelti tokie uždaviniai: 1) atskleisti, kaip socialinių paslaugų sistemos dalyviai suvokia kliento įtraukimą į paslaugų sistemą; 2) atskleisti, kaip socialinio darbo paslaugų pobūdį suvokia socialinių paslaugų sistemos dalyviai; 3) apibūdinti socialinių paslaugų tobulinimo gaires iš paslaugų sistemos dalyvių, socialinių darbuotojų ir klientų, perspektyvos. Siekiant atskleisti klientų ir socialinių darbuotojų kritiškai reflektuotą ir suvoktą patirtį buvo atliktas dalyvaujantis veiklos tyrimas. Remtasi interpretuojamąja – konstruktyvistine ontologija bei subjektyvistine epistemologijos pozicija. Tyrimo dalyvės, tai penkios socialinės darbuotojos ir penkios socialinės rizikos šeimos. Gauti duomenys analizuoti remiantis atvejų analizės metodu, sudarant konceptualias kategorijas ir taikant temų analizės metodą. Tyrimu atskleista, kad socialinių paslaugų sistemos dalyviai, socialiniai darbuotojai ir klientai kritiškai reflektuodami patirtį atskleidžia skirtingas priežastis, taip kaip tampama socialinių paslaugų sistemos klientu. Socialinių paslaugų gavėjai, akcentavo struktūrines – aplinkos ir finansines priežastis, o specialistai akcentavo paslaugų gavėjų trūkumus išreikšdami nepasitikėjimą kliento turimais resursais. Kritinės refleksijos metu atsiskleidė bendradarbiaujančio dialogo bei refleksijos svarba socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis. Klientai, socialines paslaugas suvokia analizuodami socialinių darbuotojų atliekamas funkcijas bei vaidmenis. Atskleista, kad socialinės rizikos šeimos gali būti aktyvios socialinių paslaugų teikimo procese ir konstruoti tobulinimo gaires socialinių paslaugų sistemai. Remiantis tyrimo duomenimis, darbe pateikiamos rekomendacijos socialinių paslaugų organizatoriams, socialiniams darbuotojams, socialinės rizikos šeimoms ir tyrėjams, galintiems plėtoti tyrimus šioje socialinio darbo srityje.lt
dc.description.abstractNeo-liberalism ideas become dominant within the society and influence organization of social services and the practice of social work. The economization of social services and increasing number of the social services receivers determine the direction of the research and the question of it. Performing this research the author tried to find out how the participants of social service system reflect the process of social service provision and recipience. The results of the study will be useful for knowledge production on social work practice. The object of the research is critically reflected and perceived experience of the participants of social service system that is of social workers and families at risk. The purpose of the research is to reveal the experience of social services provision and recipience, which is critically reflected and perceived by social workers and clients. The objectives of the research are: 1) to reveal how participants of social services perceive the involvement of client into social service system; 2) to reveal how the participants of the social service system perceive the complexion of social work services; 3) to define the development of social services guidelines from the perspective of social workers and families at risk. A participatory action research has been carried out in order to disclose the clients` and social workers’ critically reflected and perceived experience. The background of the research methodology is based on interpretative – constructivist ontology and subjectivist epistemology. Five social workers and five families at risk took part in the research. The data of the research was analyzed according to the case study analysis method, constructing conceptual categories and using theme analysis. Data analysis revealed that social workers and families at risk reflect different reasons for client’s involvement into social service system. The families at risk emphasized structural – environmental and financial reasons. However, the social workers emphasized the weaknesses of the families at risk and expressed lack of confidence in the resources of clients environment. During the critical reflection, the lack of the dialog between social workers and clients was revealed. Clients percieve social servicies provision through understanding the roles and functions of social workers. Data analysis revealed that families at risk could be active participants in the provision of social services and their experience in the social services system let them construct and develop the guidelines for the system of social services.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent109 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsocialinės rizikos šeimoslt
dc.subjectkritinė refleksijalt
dc.subjectdalyvaujantis veiklos tyrimaslt
dc.subjectsocial risk familiesen
dc.subjectcritical reflectionen
dc.subjectparticipation action researchen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSocialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis: klientų ir socialinių darbuotojų patirties kritinė refleksijalt
dc.title.alternativeSocial work with families at risk: critical reflection of clients and social workers experienceen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.