Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120100
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mačiulaitytė, Danutė
Title: Vidinio marketingo nekilnojamojo turto organizacijoje tobulinimas
Other Title: Internal marketing improvement in real estate organisation
Extent: 75 p.
Date: 7-Jan-2013
Keywords: vidinis marketingas;nekilnojamasis turtas;probleminės sritys;internal marketing;improvement;real estate organisation
Abstract: Šis baigiamasis magistro darbas skirtas pateikti projektinius sprendimus, vidinio marketingo komplekso pritaikymui nekilnojamojo turto organizacijoje. Ištirti vidinio marketingo poreikį, nustatyti jo įgyvendinimo galimybes bei įvertinti galimą reikšmingumą darbuotojų pasitenkinimui, paslaugų teikimui ir visos organizacijos tikslams nekilnojamojo turto organizacijoje. Pirmojoje darbo dalyje analizuojami teoriniai vidinio marketingo organizacijose klausimai, supažindinama su vidinio marketingo kompleksu. Remiantis moksline literatūra bei paslaugų rinkos specifika, nurodomi vidinio marketingo poreikio nustatymo metodai, strateginė reikšmė, bei jo komplekso pritaikymo galimi rezultatai paslaugas teikiančioms organizacijoms. Antroje dalyje pagal vidinio marketingo komplekso logiką tiriama minėtos organizacijos dabartinė situacija, identifikuojamas jo poreikis ir taisytini momentai. Trečioji darbo dalis skirta įvardinti tiriamos nekilnojamojo turto organizacijos problemines sritis ir pateiktiami projektiniai sprendimai, bei veiksmų planas atitinkantis vidinio marketingo kompleksą.
This diploma paper is dedicated to present suggestiones for internal marketing use in real estate organisation and the study of the need, possibilities of adoption and potential meaning of internal marketing and its impact on job satisfaction of the employees, quality of service and organizational goals in the Real Estate organisation. In the first part of this diploma paper the main theoretic aspects of the internal marketing and its complex, which is the leading root of the work, are analysed. Methods of finding the internal marketing need, strategic value, and possible results after application of the internal marketing complex in organisations are given according to science literature and specific market character. The second part is dedicated to analysis of the present situation of the unit according to internal marketing complex. Critical areas and suggestions also the plan how to adopt internal marketing and to improve the present situation are given in the third part of this paper.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120100
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.