Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120076
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Šlepavičiūtė, Ingrida
Title: Lėmimo išvengęs ir bėdos / baimės ieškantis herojus lietuvių pasakose
Other Title: The hero who avoided predetermination and looking misfortune / fear in Lithuanian fairy-tale
Extent: 60 p.
Date: 15-Jun-2009
Keywords: likimas;bėda;baimė;pasaka;herojus;destiny;trouble;fear;fairytale;hero
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama, kaip keliuose lietuvių pasakų žanruose iš daugumos išskiriami ir idealizuojami lėmimo išvengę ir sąmoningai bėdos / baimės ieškantys herojai.Tyrimo objektas – pasakos-legendos, stebuklinės, novelinės ir buitinės pasakos, kuriose vaizduojami likimą apeinantys ar jam iššūkį metantys herojai. Minėtų žanrų kūriniai lyginami su mitologinėmis sakmėmis, dainomis, patarlėmis, tikėjimais, papročiais, frazeologija ir kita kalbine medžiaga. Apie pasakų siužetų populiarumą kitų tautų kūryboje sprendžiama remiantis H. J. Uther‘io „Tarptautinių pasakų tipų“ katalogo duomenimis. Darbo eigoje paaiškėjo, kad lietuvių pasakų ir sakmių herojus išvengia blogo lėmimo / mirties, intuityviai ar kieno nors paskatintas laiku pasišalindamas iš pavojingos vietos. Pasakų-legendų herojus blogą lėmimą apeina, imituodamas, kad bausmė jau įvyko; didesnės bausmės išvengia ją pakeitęs mažesne. Pasakose iš daugumos žmonių išskiriamas sąmoningai bėdos / baimės ieškantis herojus. Kadangi likimo lėmimo išvengiantys herojai nepaiso daugumos žmonių nuostatos vengti pavojų, šių personažų paveiksluose galima pastebėti epinės idealizacijos pradmenų.
This paper analyses how heroes who have abviated the destiny and are deliberately looking for trouble/ fear are distinguished from the majority and idealized in several genres of Lithuanian fairytales.The object of the research – fairytales-legends, miracle fairytales, novel and realistic fairytales, which portray the heroes that obviate destiny or challenge it. The above mentioned genres are compared to mythological sagas, songs, proverbs, beliefs, customs, phraseology and other liguistic material. Data from H.J. Uther‘s catalogue “International types of fairytales“ help us to judge about the popularity of plots of fairytales in the creation of other nations.In the course of research it became clear that Lithuanian hero of fairytales and sagas abviates the bad destiny /death because he leaves the dangerous place on time by the light of nature or encouraged by someone. The hero of the fairytales-legends obviates destiny imitating that the penalty was effected; he obviates more serious penalty by changing it to a lesser one. In fairytales a deliberately looking for trouble / fear hero is separated from the majority. As the heroes who abviate the destiny do not respect attitude of mind of the majority to avoid dangers, in the pictures of these heroes elements of epic idealization can be found.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120076
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

19
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.