Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120037
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Aleksiūnaitė, Indrė
Title: Motinų, auginančių kraujo vėžiu sergančius vaikus, socialinio palaikymo sąsajos su emociniais sunkumais ir įveikimo būdais
Other Title: Mothers of children with blood cancer, social support interface with emotional difficulties and the ways of coping
Extent: 78 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: vėžys;socialinis palaikymas;emociniai sunkumai;įveikimas;įveikimo būdai;leukemia;social support;emotional difficulties;coping;coping strategies
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti motinų, auginančių kraujo vėžiu sergančius vaikus, socialinio palaikymo sąsajas su emociniais sunkumais ir įveikimo būdais Tyrime dalyvavo 66 motinos, kurių vaikai gulėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vaikų onkohematologijos skyriuje (Kaunas) ir Vilniaus Universiteto Vaikų Ligoninės onkohematologijos centre (Vilnius). Siekiant nustatyti motinų, auginančių kraujo vėžiu sergančius vaikus, socialinio palaikymo sąsajas su emociniais sunkumais ir įveikimo būdais, tyrime naudoti trys klausimynai: a) Motinų emocinių sunkumų, susijusių su vaiko liga, įveikimo strategijoms nustatyti buvo naudota Į šeimos krizę orientuoto asmenybės įvertinimo skalė (Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales, F-COPES, sukurta McCubbin, H, I., Olson, D. H., Larsen A. S., (Fischer, J., Corcoran, K., 1994); b) motinų emocinių sunkumų (neigiamų emocijų išreikštumui) nustatyti buvo naudojamas PANAS-X (angl. Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form) klausimynas (D., Watson, L. A., Clark, 1999); c) motinų subjektyviai suvokiamam socialiniam palaikymui įvertinti buvo naudojama Multidimensinė suvokiamos socialinės paramos skalė (angl. Multidimensional Scale of Perceived Social Support). Tyrimo rezultatai parodė, kad paramą iš giminių, draugų, kaimynų, šeimos ar kitų artimųjų labiau priima netekėję, daugiau socialinio palaikymo iš draugų gaunančios motinos. Motinos patiria mažiau liūdesio, kai gauna daugiau socialinio palaikymo iš šeimos. Taip pat motinos, kurios patiria daugiau baimės, priešiškumo ir kaltės jausmų, linkusios labiau priimti paramą iš giminių, draugų, šeimos ar kitų artimųjų, daugiau sutelkti šeimą, kad įgyti ir priimti pagalbą, ieškoti dvasinės paramos bei dažniau pasyviai reaguoti į problemą. Įgijusios universitetinį ar aukštesnį nei universitetinį išsilavinimą, vyresnių (6-17 m.) kraujo vėžiu sergančių vaikų motinos gauna daugiau socialinio palaikymo (iš kitų svarbių asmenų).
The aim of the study the mothers of children sick blood cancer, maintenance of social links with emotional problems and coping. The study included 66 mothers whose children have been treated at Lithuanian Health Sciences University Hospital, Kaunas Clinics Pediatric onco-hematology section (Kaunas, Lithuania) and Vilnius University Children's Hospital onco-hematology Centre (Vilnius). In order to identify mothers with children suffering from blood cancer, maintenance of social support connections with emotional problems and coping methods, the study used three questionnaires: a) Mothers' emotional difficulties related to the child's illness, coping strategies were used to establish a family crisis oriented personal evaluation scale (Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales, F-COPES, sukurta McCubbin, H, I., Olson, D. H., Larsen A. S., (Fischer, J., Corcoran, K., 1994); b) mothers' emotional problems (the expression of negative emotions) was used to PANAS-X (angl. Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form) scale (D., Watson, L. A., Clark, 1999); c) Maternal social support was assessed using a multidimensional scale of social support felt (Multidimensional Scale of Perceived Social Support). The results of the study showed that single mothers get more social support from friends and they more receiving support from relatives, friends, neighbors, family or other loved ones. Mothers experiencing less emotional problems such as sadness, when receive more social support from family. Mothers who experienced more fear, hostility and guilt feelings, the more likely to receive support from relatives, friends, family or other loved ones, to focus more families to acquire and accept help, to seek spiritual support and more passive response to the problem. Acquired a university or a university or higher education, age (6-17 years) mothers of children with cancer receive more social support (from other important people).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120037
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.