Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120000
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kartašova, Jekaterina
Supervisor: Levišauskaitė, Kristina
Title: Factors Forming Irrational Investors' Behaviour and Their Impact on decision-making in the Lithuanian Stock Market
Other Title: Iracionalią investuotojų elgseną formuojantys veiksniai ir jų poveikis priimamiems sprendimas Lietuvos akcijų rinkoje
Extent: 46 p.
Date: 28-Jun-2012
Keywords: irrational behaviour;behavioural finance;cognitive and emotional biases;iracionali elgsena;elgsenos finansai;kognityvinės ir emocinės klaidos
Abstract: Dissertation aims to identify factors forming irrational investor behaviour, to prepare a methodology for their complex research, and to investigate the impact of irrational behaviour of Lithuanian individual investors on their decision-making in the stock market.In order to reach the aim of the research factors forming irrational behaviour of individual investors analysed in scientific researches were identify and systematized, possible forms of manifestation of irrational individual investors’ behaviour in financial markets were revealed and defined, an analysis of assessment methods for factors forming irrational behaviour of individual investors, used in scientific researches was performed, a complex research methodology for identifying irrational investor behaviour forming factors and investigating their impact on individual investors’ decisions made in the stock market was developed. The study showed a logical relationship between the factors forming irrational behaviour of individual investors and decisions made in the stock market. Conducted empirical study showed that irrational behaviour of individual investors in the stock market could be identified through the formation of calendar anomalies, irrational investment decisions are reflected in the stock market index return changesand depend on personal investors characteristics. Proposed methodologyis universal and could be used for performing comparative studies in several countriesand other markets. Achieved results reveal basic factors forming irrational behaviour of individual investors, the impact on their decisions, their reflection on the stock market, and are significant for further development of irrational investors’ behaviour and its impact on the financial market research.
Disertacijoje siekiama, atskleidus iracionalią investuotojų elgseną formuojančius veiksnius, parengti jų kompleksinio tyrimo metodiką ir ištirti Lietuvos individualių investuotojų iracionalios elgsenos poveikį jų priimamiems sprendimams akcijų rinkoje. Šiam tikslui pasiekti identifikuoti ir susisteminti moksliniuose tyrimuose analizuojami iracionalią individualių investuotojų elgseną formuojantys veiksniai, atskleistos ir apibūdintos galimos iracionalios individualių investuotojų elgsenos pasireiškimo finansų rinkoje formos, atlikta iracionalią individualių investuotojų elgseną formuojančių veiksnių vertinimo metodų, taikomų moksliniuose tyrimuose, analizė bei parengta kompleksinio tyrimo metodologija, leidžianti identifikuoti iracionalią investuotojų elgseną formuojančius veiksnius, ištirti jų poveikį individualių investuotojų priimamiems sprendimams akcijų rinkoje bei empiriškai įvertinti, ar Lietuvos akcijų rinkoje pasireiškia iracionali investuotojų elgsena. Tyrimo metu nustatytas loginis ryšys tarp individualių investuotojų iracionalios elgsenos veiksnių ir jų sprendimų akcijų rinkoje. Atliktas empirinis tyrimas parodė, kad iracionali individualių investuotojų elgsena akcijų rinkoje gali būti atpažįstama per kalendorinių anomalijų formavimąsi, o priimami iracionalūs investuotojų sprendimai atsispindi rinkoje akcijų indekso grąžos pokyčiuose ir priklauso nuo investuotojų asmeninių savybių. Parengta kompleksinio tyrimo metodika yra universali ir gali būti naudojama atliekant palyginamuosius tyrimus keliose šalyse bei kitose rinkose. Gauti rezultatai leidžia atskleisti pagrindinius Lietuvos individualių investuotojų iracionalią elgseną formuojančius veiksnius, jų poveikį sprendimams bei raišką akcijų rinkoje ir yra reikšmingi toliau plėtojant šios krypties tyrimus.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120000
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.