Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119994
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kankevičienė, Lina
Title: Integration of Information Society Technologies Through Modernisation of Higher Education Studies
Other Title: Informacinės visuomenės technologijų integravimas modernizuojant aukštojo mokslo studijas
Extent: 42 p.
Date: 14-Sep-2012
Keywords: information society technologies;Web 2.0 technologies;digital literacy;informacinės visuomenės technologijos;Saityno 2.0 technologijos;skaitmeninis raštingumas
Abstract: The aim of the dissertation is to reveal the possibilities of the integration of information society technologies and develop an IST integration model through modernisation of higher education studies. This research aims to methodologically justify the integration of the above mentioned technologies into the process of higher education, to evaluate the opportunities of technologies in the modernisation of the study content and process, teachers’ and students’ literacy in using these technologies, to explore obstacles and barriers to their successful integration into the study process. Great attention is paid to the impact of the development of information society technologies on the new forms of literacy and methodological analysis of the theoretical aspects of integrating modern technologies into the higher education studies. The dissertation introduces the models of the organization of the modern learning process, the realization of the open content, and the systematic integration of the information society technologies into the study content.
Disertacijos tikslas – atskleisti informacinės visuomenės technologijų integravimo galimybes ir parengti jų integravimo modelį modernizuojant aukštojo mokslo studijas. Šiuo tyrimu siekiama metodologiškai pagrįsti informacinės visuomenės technologijų integravimą į aukštojo mokslo studijų procesą, įvertinti technologijų galimybes studijų turinio ir proceso modernizavimui, dėstytojų ir studentų pasirengimą jas naudoti, kliūtis ir barjerus sėkmingam jų integravimui į studijų procesą. Didelis dėmesys skiriamas informacinės visuomenės technologijų raidos daromai įtakai naujoms raštingumo formoms, šiuolaikinių technologijų integravimo į aukštojo mokslo studijas teorinių aspektų metodologinei analizei. Darbe pristatyti modernaus mokymosi proceso organizavimo, atviro turinio realizavimo, sisteminio informacinės visuomenės technologijų integravimo į studijų turinį modeliai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119994
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.