Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119957
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Didžgalvytė, Monika
Supervisor: Pukelienė, Violeta;Kuodis, Raimondas
Title: Protų nutekėjimas: užsienyje magistrantūros ar doktorantūros studijas baigusiųjų reemigracijos analizė ir vertinimas
Other Title: Brain drain: reemigration analysis and evaluation of Lithuanian students studying master or doctorate abroad
Extent: 111 p.
Date: 1-Jun-2009
Keywords: protų nutekėjimas;migracija;reemigracija;brain drain;migration;reemigration
Abstract: Protų nutekėjimo fenomenas pasauliniame kontekste jau daugiau nei keletą dešimtmečių yra politinių diskusijų ir mokslinių tyrinėjimų objektas, tačiau Lietuvoje tai nepakankamai nagrinėtas reiškinys. Protų nutekėjimo iš Lietuvos apimtį sunku įvertinti, nes empirinių ir susistemintų statistinių duomenų nėra daug. Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje aptariami migracijos ir protų nutekėjimo teoriniai aspektai, įvardijamos to priežastys, poveikis ekonomikai; antrojoje dalyje pristatoma migracijos ir protų nutekėjimo Lietuvoje analizė, aprašoma tyrimo metodika – pateikiamas tyrimo metu naudojamas instrumentarijus, aprašomi tyrimo metodai bei tyrimo eiga; trečiojoje – pristatomi 2009 m. sausio – balandžio mėnesiais atlikto tyrimo, apie užsienyje magistrantūros ar doktorantūros studijas baigusiųjų studentų reemigraciją, rezultatai; Exel ir SPSS pagalba atliekami skaičiavimai, analizuojami empirinio Lietuvos protų nutekėjimo tyrimo rezultatai; tyrime dalyvavo 200 respondentų iš 21 pasaulio šalies; darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Darbe pateikta 23 paveikslai, 7 lentelės, 17 priedų, panaudoti 151 literatūros šaltiniai.
Brain drain has been the object of much policy discussion in the global context for many years; however, in Lithuania it is a new phenomenon. The assessment of the brain drain scope in the country is not possible because of the lack of systematic data sources. In the first part of this thesis the theoretical discourses of migration and brain drain are analyzed; in the second – the analysis of migration and brain drain in Lithuania is presented and the methodology of the analysis is described; in the third part – collected information is analyzed and systematized using Excel and SPSS computer programs. The thesis presents the results of a 2009 research on the Lithuanian students, those who are getting master’s or doctorate’s degree abroad. The study is based on a sample of 200 respondents in 21 countries of the world. The thesis consist of 23 pictures, 7 tables, 17 appendixes and 151 references.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119957
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.