Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119953
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Sprindžiūnienė, Irma
Title: Darbuotojų prisitaikymo darbe sąsajos su darbo kontrolės lokusu bei darbuotojų subjektyviai vertinamu vadovų transformaciniu vadovavimo stiliumi
Other Title: Employees adjustment to work connection with work locus of control and employee’s subjectively estimated leader transformational leadership style
Extent: 74 p.
Date: 2-Jun-2010
Keywords: darbuotojų prisitaikymas darbe;darbo kontrolės lokusas;transformacinis vadovavimo stilius;darbo stažas organizacijoje;darbuotojų lytis;employees adjustment to work;work locus of control;transformational leadership style;work tenure in organization;employees gender
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizuoti sąsajas tarp darbuotojų prisitaikymo darbe ir darbo kontrolės lokuso bei darbuotojų subjektyviai vertinamo vadovų transformacinio vadovavimo stiliaus. Tyrime dalyvavo 227 kelių Kaune įsikūrusių organizacijų vadovui ar direktoriui pavaldūs darbuotojai. Į statistinę duomenų analizę buvo įtraukti 204 tyrime dalyvavę ir, remiantis reikalavimais užpildę jiems pateiktą klausimyną, darbuotojai. Tarp respondentų yra 73 (35,8%) vyrai ir 131 (64,2%) moteris. Respondentų amžiaus vidurkis 35,65 metai. Darbuotojų prisitaikymas darbe buvo matuojamas naudojant MIQ (Minnesota Importance Questionnaire) ir MJDQ (Minnesota Job Description Questionnaire). Darbo kontrolės lokusas - WLCS (Work Locus Control Scale). Darbuotojų subjektyviai vertinamas vadovų transformacinis vadovavimo stilius buvo matuojamas GTL skale (Global Transformational Leadership Scale). Tyrimo rezultatai parodė, kad geriau darbe prisitaikiusiems vyrams labiau būdingas vidinis darbo kontrolės lokusas, lyginant su blogiau darbe prisitaikiusiais vyrais. Nepaisant to, rasta, jog darbo kontrolės lokusas neprognozuoja darbuotojų prisitaikymo darbe. Pastebėta, kad geriau darbe prisitaikę darbuotojai savo vadovo vadovavimo stilių subjektyviai vertina kaip labiau išreikštą transformacinį, lyginant su blogiau darbe prisitaikiusiais darbuotojais. Rasta, jog vadovų transformacinio vadovavimo stiliaus subjektyvus vertinimas nepriklauso nuo darbuotojų darbo stažo organizacijoje. Nepastebėta reikšmingų skirtumų tarp geriau darbe prisitaikiusių moterų ir vyrų, su išreikštu vidiniu darbo kontrolės lokusu, savo vadovo transformacinio vadovavimo stiliaus subjektyvių vertinimų. Taip pat nustatyta, kad kuo labiau darbuotojams būdingas vidinis darbo kontrolės lokusas bei geresnis darbuotojų prisitaikymas darbe, tuo didesnis jų darbo stažas organizacijoje.
The aim of the study was to analyse the employees adjustment to work connection with work locus of control and employee’s subjectively estimated leader transformational leadership style. The subjects of the study were 227 employees from a few organization in Kaunas. All they have a leader or a director. There were 204 employees, who fill in a form correctly and were included into statistical data analyse. There were 73 (35,8%) men and 131 (64,2%) women. Participants age average were 35,65 years. Employees adjustment to work was measured with MIQ (Minnesota Importance Questionnaire) and MJDQ (Minnesota Job Description Questionnaire). Work locus of control was measured with WLCS (Work Locus Control Scale). Employee‘s subjectively estimated leader transformational leadership style was measured with GTL scale (Global Transformational Leadership Scale). The results of the study showed that beter adjusted at work men more characteristic internal work locus of control compared with worse adjusted at work men. Nevertheless there were found that work locus of control didn‘t prognosticate employees adjustment at work. There were noticed that beter adjusted at work employees subjectively estimated their leader leadership style as more transformational compared with worse adjusted at work employees. Also were established that employees subjective estimation of leader transformational leadership style didn’t depends on employees work tenure in organization. There were no significant differences between beter adjusted at work women and men with characteristic internal work locus of control and their subjective estimations of leader transformational leadership style. Also were established that the better are employees adjustment at work and the more characteristic internal work locus of control to employees, the biger are employees work tenure in organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119953
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.