Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119947
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Iluk, Jelena
Title: Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socialinio prisitaikymo skatinimas Vaikų dienos centre
Other Title: Facilitating social adaptation of children from risk families at the day care center
Extent: 84 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: socialinio prisitaikymo skatinimas;VDC;socialinė rizika šeimoje;social integration;VDC;facilitating social adaptation
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - Ištirti socialinės rizikos šeimose augančių vaikų sėkmingo socialinio prisitaikymo sąlygas. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje šio darbo dalyje buvo analizuojami socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socialinio prisitaikymo teoriniai aspektai, nurodomi, kokie egzistuoja socialinio prisitaikymo metodai ir būdai. Analitinėje darbo dalyje buvo pateikiami bei analizuojami tyrimo rezultatai atlikti Vaikų dienos centre. Taip pat analizuojami ir apibendrinami pusiau struktūrizuoto interviu klausimo atsakymai. Darbo pabaigoje formuluojamas galimas problemų sprendimas: pasinaudoti vaiko elgesio ir emocijų keitimo sistema – motyvavimo modeliu, kuris skatintų vaikų augančių socialinės rizikos šeimose socialinį prisitaikymą. Taikant šį metodą, socialinis darbuotojas turi įvykdyti visus pateiktus modelyje etapus: - Išsiaiškinti vaiko problemas; - Nustatyti vaiko poreikius; - Tenkinti vaiko poreikius; - Siekti vaiko patenkinimo ir pasitikėjimo darbuotojais; - Motyvuoti vaiką keistis bei skatinti vaiko socialinį prisitaikymą
The aim of the final work: Short comments on the main parts of the work The aim of the final work: to investigate the conditions of integration of the children coming from the families from a group of social risk. Short comments on the main parts of the work: In the theoretical part of the work, there is an analysis of theoretical aspects of children‘s integration, there are also specified possible theoretical methods and ways of social integration. In the analytical part of the work, there are the results of the survey, which was done in Children’s day care centre. Also there are analyzed and structured the materials of the interviews. In the end of the work, there is a formulation of possible ways of solving problems: using a system of changing child‘s behavior and emotions as motivation model, which would encourage to integrate children coming from asocial families. Social worker, by using this method, could reach all steps specified in the model: • To clarify the problems of a child • To see the needs of a child • To satisfy the needs of a child • Try to achieve satisfaction and children’s trust in workers • To motivate child for changing to a better and encourage social integration
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119947
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
jelena_iluk_md.pdf603.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

252
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.