Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119909
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Jakštaitė, Gerda
Supervisor: Budrytė, Rimantė
Title: Sulaikymo ir įtraukimo strategijos šiuolaikinėje JAV politikoje
Other Title: Containment and engagement strategies in contemporary foreign policy of United States of America
Extent: 116 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: sulaikymo strategija;įtraukimo strategija;JAV;Rusija;containment strategy;engagement strategy;US;Russia
Abstract: Pastaruoju metu vis garsiau diskutuojama, kokia linkme vystosi JAV ir Rusijos santykiai. Viena vertus, iš Rusijos valdžios atstovų vis dažniau pasigirsta priešiška retorika Vakarų valstybių ir JAV atžvilgiu, o JAV aktyviai pasisako už NATO pl��trą į posovietinę erdvę, vysto priešraketinės gynybos skydo iniciatyvą Europoje, bando perimti Rusijos energetikos monopolį Kaspijos regione ir Centrinėje Azijoje. Kita vertus, JAV valdžios atstovai neigia vis dažniau pasigirstančius teiginius apie galimą naują Šaltąjį karą ir deklaruoja strateginės partnerystės su Rusija siekį. Todėl kyla klausimas, kokią užsienio politikos strategiją –sulaikymą ar įtraukimą - JAV iš tikrųjų naudoja santykiuose su Rusija šiuolaikinėje tarptautinėje arenoje. Taigi šio darbo tyrimo objektas – Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijos šiuolaikinėje JAV užsienio politikoje. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokią užsienio politikos strategiją – sulaikymą ar įtraukimą – JAV yra linkusi naudoti santykiuose su Rusija šiuolaikinėje tarptautinėje arenoje. Darbe keliama hipotezė, jog dabartiniuose santykiuose su Rusija JAV yra linkusi naudoti Rusijos sulaikymo strategiją. Darbo keliami tokie uždaviniai: 1. Pateikti teorinius sulaikymo ir įtraukimo strategijų pagrindus. 2. Išnagrinėti aplinkybes, skatinančias JAV taikyti Rusijos sulaikymo ar/ir įtraukimo strategijas šiuolaikinėje tarptautinėje arenoje. 3. Išnagrinėti Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijų pateikimą oficialioje JAV užsienio politikos retorikoje. 4. Išanalizuoti Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijų realizavimą šiuolaikinėje JAV užsienio politikoje. Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijų naudojimas šiuolaikinėje JAV užsienio politikoje analizuojamas derinant keletą tyrimo metodų: dokumentų analizę, aprašomąjį ir lyginamąjį metodus. Darbe daromos išvados, jog iškelta hipotezė, kad šiuolaikinėje užsienio politikoje santykiuose su Rusija JAV yra linkusi naudoti Rusijos sulaikymo strategiją, iš dalies pasitvirtino - šiuolaikinės JAV užsienio politikos retorikoje JAV teigia naudojanti Rusijos įtraukimo strategiją, tuo tarpu užsienio politikos praktikoje dominuoja Rusijos sulaikymo strategija, kurią skatina agresyvėjanti Rusijos užsienio politika - JAV teikia didelę reikšmę NATO plėtrai į posovietinę erdvę ir neatsižvelgia į Rusijos prieštaravimus, plečia įtaką Centrinėje Azijoje ir Kaspijos jūros regione.
Recently discussions were begun about where US-Russian relations are going. On the one part, hostile rhetoric of Russian officials towards Western states and US is becoming quite frequent and US is actively supporting expansion of NATO into post-soviet space, developing the initiative of missile defence in Europe, is trying to liquidate Russia‘s energy monopoly in Central Asia and Caspian region. On the other hand, US officials are denying statements about the new cold war and are declaring the reach of strategic partnership with Russia. Therefore the question arises what kind of foreign policy strategy – containment or engagement – US is employing in its relations with Russia. So the subject of research of this thesis is Russia‘s containment and engagement strategies in the foreign policy of US. The purpose of this thesis is to find out what foreign policy strategy – containment or engagement – US tends to employ in its contemporary foreign relations with Russia. The hypothesis is made that in its contemporary foreign relations with Russia United States tends to employ Russia‘s containment strategy. The tasks of this thesis are: 1. To present the theoretical basics of containment and engagement strategies. 2. To analyse circumstances that determine the employment of containment or engagement strategies in United States‘ contemporary foreign policy towards Russia. 3. To analyse the use of Russia‘s containment and engagement strategies in the official rethorics of US. 4. To analyse the use of Russia‘s containment and engagement strategies in US foreign policy practice. In the thesis the conclusion is made that the hypothesis that in its contemporary foreign relations with Russia United States tends to employ Russia‘s containment strategy was partially sustained – in its foreign policy rethorics US claims using Russia‘s engagement strategy, meanwhile in its foreign policy practice features of Russia‘s containment strategy can be noticed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119909
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.