Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119864
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Naujokaitienė, Justina
Title: Darbuotojų kognityvinių kompetencijų bei empatiškumo sąsajos su jų požiūriu į etišką elgesį organizacijoje
Other Title: Employees Cognitive Competencies and Empathy Relationship with Their Attitude toward Ethical Behavior in Organization
Extent: 62 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: požiūris į etišką elgesį;kognityvinės kompetencijos;empatija;attitude toward ethical behavior;cognitive competences;empathy
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti darbuotojų kognityvinių kompetencijų bei empatiškumo sąsajas su jų požiūriu į etišką elgesį organizacijoje. Tyrime dalyvavo 324 Lietuvoje dirbantys darbuotojai iš skirtingų įvairaus dydžio ir pobūdžio organizacijų. Statistinėje analizėje tiriamųjų imtį sudarė 252 darbuotojai, iš jų 90 vyrų ir 162 moterys, kurių amžiaus vidurkis 32,10 (SD = 9,75). Didžioji dalis apklaustųjų darbuotojų dirbo vidutinio dydžio, privataus kapitalo organizacijose, paslaugų srityje. Tiriamiesiems buvo pateikiamas klausimynas, kurį sudarė požiūrio į etišką elgesį matavimo skalės (etinės problemos atpažinimo, pritarimo priimtam etiškam sprendimui, etiško elgesio ketinimo), kognityvines kompetencijas matuojančios skalės (rizikos vertinimo tikslumo, atsispyrimo formulavimo efektui bei pasipriešinimo įsipareigojimo eskalavimo euristikai), empatijos skalė bei įvairūs demografines charakteristikas tiriantys klausimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad darbuotojai, kurie tiksliau vertina kylančią riziką bei mažiau priešinasi įsipareigojimų eskalavimo euristikai, vienodai tiksliai atpažįsta etinę problemą, vienodai pritaria priimtam etiškam sprendimui bei išreiškia tokį patį etiško elgesio ketinimą kaip ir darbuotojai, kurie mažiau tiksliai vertina kylančią riziką ir labiau priešinasi įsipareigojimų eskalavimo euristikai. Darbuotojai, kurie yra labiau priklausomi nuo formulavimo efekto, vienodai tiksliai atpažįsta etinę problemą bei vienodai pritaria priimtam etiškam sprendimui kaip ir darbuotojai, kurie yra mažiau priklausomi nuo formulavimo efekto. Tačiau darbuotojai, kurie yra labiau priklausomi nuo formulavimo efekto, ir tie darbuotojai, kurie yra mažiau priklausomi nuo formulavimo efekto, išreiškia skirtingą etiško elgesio ketinimą. Darbuotojai, kurie labiau pasižymi empatiškumu, vienodai tiksliai atpažįsta etinę problemą, vienodai pritaria priimtam etiškam sprendimui bei išreiškia tokį patį etiško elgesio ketinimą kaip ir darbuotojai, kurie mažiau pasižymi empatiškumu.
The aim of the study was to investigate whether employees cognitive competences and empathy is related to their attitude to ethical behavior. The subjects of the study were 324 Lithuanian employees from different kind organizations. In the statistical analysis there was used data of 252 employees, which were 90 men and 162 women. The mean of their age was 32,10 (SD = 9,75). The biggest part of the respondents was working in the medium size private capital organizations in the facilities sphere. There was given the questionnaire for the respondents, which consisted of three scales: attitude towards ethical behavior (recognition of moral dilemma, approval to the made decision, and formulation of ethical behavior intent), cognitive competencies (consistency of risk perception, resistance to framing effect, and resistance to sunk cost effect) and empathy. Also there were demographic questions given to the respondents. The results showed that there was no statistical difference between consistency of risk perception, resistance to sunk cost effect and recognition of moral dilemma, approval to the made decision, and formulation of ethical behavior intent. Employees which are more dependent from the framing effect will not differ according to recognition of moral dilemma, approval to the made decision from employees which are less dependent from the framing effect. Notwithstanding employees who are more dependent from the framing effect and employees who are less dependent from the framing effect will differ in formulating ethical behavior intent. Employees which are more empathic will not differ from employees who are less empathic according to recognition of moral dilemma, approval to the made decision and formulation of ethical behavior intent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119864
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.