Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119859
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Drungilaitė, Jolanta
Title: Diferencialinio uždavinio su nelokaliosiomis sąlygomis kompleksinių tikrinių reikšmių tyrimas
Other Title: Investigation of complex eigenvalues for differential problem with nonlocal conditions
Extent: 31 p.
Date: 3-Jun-2013
Keywords: diferencialinis operatorius;realus spektras;nelokalios sąlygos;differential operator;real spectrum;nonlocal conditions
Abstract: Šiame magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas paprastasis diferencialinis operatorius su viena klasikine (pirmo arba antro tipo) sąlyga kairiajame intervalo krašte ir kita nelokaliąja (integraline, Samarskio ir Bitsadzės ar antro tipo) sąlyga dešiniajame intervalo gale. Mokslinėje literatūroje nemažai rašoma apie tokio uždavinio realiojo spektro struktūrą, tačiau kompleksinis spektras yra pakankamai mažai nagrinėjamas. Magistro baigiamajame darbe aprašyta šio uždavinio realiojo ir kompleksinio spektro struktūra, ištirtos kompleksinių tikrinių reikšmių teigiamųjų realiųjų dalių egzistavimo sąlygos, bei jų priklausomybė nuo nelokaliųjų kraštinių sąlygų parametrų.
In this master thesis there is investigated ordinary differential operator with one classical (first or second type) boundary condition in the left side of the interval and other nonlocal (integral, Samarski – Bitsadze or second type) boundary condition in the right side of the interval. The structure of the real spectrum of this problem is quite wide described in the scientific literature, but the complex spectrum is investigated not enough. There is described the real and complex spectrum structure of this problem. Also in the master thesis there are analyzed existence conditions of positive real parts of complex eigenvalues, and their dependence on nonlocal boundary condition parameters.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119859
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.