Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119855
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Zinkevičienė, Raimonda
Title: Palyginamoji spektrofotometrinė ir chromatografinė raudono ir balto vyno analizė
Other Title: Comparative analysis of red and white wines using spectrophotometric and chromatographic methods
Extent: 67 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: flavonoidai;lakūs junginiai;dujų chromatografija;spektrofotemetrija;vynas;flavoniods;volatile compounds;gass chromatography;spectrophotometry;wine
Abstract: Šio darbo tiklas nustatyti ir palyginti bendrą polifenolių ir flavonoidų kiekį, bendrą radikalų surišimo aktyvumą ir atlikti lakiųjų junginių analizę raudonajame ir baltajame vyne. Analizuoti raudoni ir balti vynai pagaminti iš įvairių veislių vynuogių (tokių kaip Cabernet Sauvingnon, Chardonnay, Cabernet Sauvingnon ir Merlot, Cabernet Sauvingnon ir Syrah, Chenin blanc, Chardonnay ir Semillon, Pinot, Grigio ir Chardonnay, Terret, Clairette ir Maccaben). Atlikta šių vynų antioksidacinio aktyvumo savybių analizė, nustatytas bendras polifenolinių junginių ir bendras flavonoidų kiekis. Bendras polifenolinių junginių kiekis bandiniuose buvo nustatytas Folin-Ciocalteu metodu, antioksidacinis aktyvumas įvertintas naudojant DPPH• radikalą. Bendras polifenolinių junginių kiekis raudonuose vynuose svyravo nuo 367,59 iki 635,01 mg RE / 100 mg bandinio, o balto vyno bandiniuose šių junginių kiekis svyravo nuo 55,21 iki 88,42 mg RE / 100 mg bandinio. Bendras flavonoidų kiekis raudonuose vynuose svyravo nuo 21,23 iki 56,55 mg RE / 100 mg, baltuose vynuose 1,07-6,79 mg RE / 100 mg. Lakūs junginiai buvo analizuojami dujų chromatografijos metodu naudojant kietafazę mikroekstrakciją iš viršerdvės (KFME) ir tiesioginę injekciją iš viršerdvės. 44 skirtingi lakūs junginiai identifikuoti visuose bandiniuose. Šie junginiai suteikia žolės, prieskoninių augalų, vaisių, gėlių aromatą. 16-24 lakūs junginiai buvo nustatyti naudojant KFME metodą bandinių paruošimui, 1-6 junginiai - naudojant tiesioginę injekciją iš viršerdvės. Identifikuoti 2 lakūs junginiai, kurie vynui suteikia blogą aromatą: oktanoatas, oktaninė rūgštis – nemalonus, apkartęs kvapas.
The objective of this study was to compare antioxidant activity, phenolic compounds and flavanoids content and to analyze volatile compounds in white and red wines. Red and white wines from various varieties (such as Cabernet Sauvingnon, Chardonnay, Cabernet Sauvingnon and Merlot, Cabernet Sauvingnon and Syrah, Chenin blanc, Chardonnay and Semillon, Pinot, Grigio and Chardonnay, Terret, Clairette and Maccaben) of the grapes were assayed for their antioxidant properties, total amount of flavonoids and total amount of phenolic compounds. Total amount of phenolic compounds of the samples was determined by Folin Ciocalteu method, antioxidant activities were evaluated using the DPPH• radical. Total amounts of phenolic compounds varied from 367.59 to 635.01 mg of rutin equivalents (RE) / 100 ml in red wines and from 55.21 to 88.42 mg RE / 100 mg in white wines. Total amount of flavonoids in red wine varied from 21.23 to 56.55 mg RE / 100 mg while in white wine 1.07 – 6.79 mg RE / 100 mg. Volatile compounds were analyzed by gas chromatography using solid phase microextraction (SPME) and direct headspace (HS) injection. There were detected 44 different volatile compounds in all samples. They provide grassy, herbaceous, fruity, floral odor. 16-24 volatile compounds were detected by SPME method for the sample preparation, 1-6 compounds by direct HS injection method for the sample preparation. Totally 44 different volatile compounds were detected in all samples. 2 compounds were detected which give bad smell to the wine: octanoate and octanoic acid – unpleasant rancid odor.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119855
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.