Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119854
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Godliauskaitė, Rūta
Title: Lietuvos didžiųjų dančiasnapių Mergus merganser populiacinė analizė panaudojant mitochondrinės DNR žymenis
Other Title: The common merganser (Mergus merganser) of Lithuania population analysis using mitochondrial DNA markers
Extent: 48 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: dančiasnapiai;mitochondrinė DNR;D-kilpa;haplotipai;common merganser;mitochondrial DNA;D-loop;haplotypes
Abstract: Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) priklauso antinių šeimai (Anatidae), Merginae pošeimiui. Didysis dančiasnapis Mergus merganser į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas 1991 m. ir priklauso 5 (Rs) kategorijai. Taip pat rūšis įrašyta į Berno konvencijos III, Bonos konvencijos II priedus. Šiuo metu jie aptinkami visame krašte, nors prieš kelis dešimtmečius rūšis buvo labai reta Lietuvos teritorijoje. Lietuvoje didesnė perinčios populiacijos dalis susitelkusi miškingoje pietinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse prie ežerų ir upelių, išilgai Nemuno ir kitų šalies didžiųjų upių (Bazaitis, 2008). Iki šiol nėra padaryta tyrimų apie didžiojo dančiasnapio populiacinę struktūrą Lietuvoje naudojantis molekuliniais metodais. Taigi norėdami papildyti žinias apie Europos didžiųjų dančiasnapių populiacinę struktūrą ir perėjimo arealus ištyrėme per Lietuvą migruojančius ir Lietuvoje perinčius didžiuosius dančiasnapius. Molekuliniams tyrimams medžiaga buvo surinkta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Ekologijos institutu. Molekulinei analizei pavyzdžiai paimti iš 33 didžiųjų dančiasnapių kepenų, širdies audinių ir kraujo. Medžiaga surinkta 1990-2012 metais iš Baltijos jūros priekrančių, Kauno ir Vilniaus regionų. Polimerazės grandininė reakcija (PGR) padaryta, naudojant mitochondrinės DNR D-kilpos kontrolinio regiono pradmenį (MMCRL). Pradmens fragmento dydis yra 514 bp. Pagausinti PGR produktai buvo išsiųsti sekvenavimui. Gauti duomenys buvo analizuojami MEGA 5 programiniu paketu ir buvo apdoroti DnaSP statistinia kompiuterine programa. Gauti duomenys buvo palyginti su kitų mokslininkų iš Europos, JAV ir Kanados padarytais tyrimais, kurie naudojo savo tyrimuose tą patį mt DNR D-kilpos žymenį. Palyginus individų haplotipus su mūsų nusekvenuotomis sekomis buvo nustatyti 6 unikalūs didžiųjų dančiasnapių individų haplotipai. 3 haplotipai buvo iš Lietuvoje perinčių individų, o 3 buvo iš migruojančių per Lietuvą.
Common merganser (Mergus merganser) is a member of Anatidae family and Merginae subfamily. Now they are found all over Lithuania country. Despite this fact species was very rare few decades ago in Lithuania and at this moment is written into The Red List of Lithuania fauna at 5(Rs) category. Till now, there are no researches done on the Common merganser population structure in Lithuania using molecular methods. Essential and significant aim is to explain and determine the flyways of the Common mergansers, since they are not clear. Because of the global climate changes, many of the migrating birds flying routes changes. It can make serious impact to endemic ecosystems. Also migrating birds are potential transfers of various pathogens. The aim of our research is supplement the knowledge of the European population of Common merganser structure and breeding habitats. To achieve this, we investigated mitochondrial DNA D-loop control region of migrating and breeding Common mergansers samples from Lithuania. The material for molecular research is collected in collaboration with the Institute of Ecology of Vilnius University. For molecular analysis samples were taken from 33 Common merganser blood and liver samples. The material was collected in 2003-2012 from the Baltic Sea coastal zone, Kaunas, and Vilnius regions. Polymerase chain reaction (PCR) was done, using mitochondrial DNA D-loop control region marker (MMCRL). The size of the DNA fragments was 514 nucleotides. Amplified PCR products were sent sequenced. Received data were analyzed by MEGA 5 software package, and data were processed by statistical computer programs. Data were compared with the data of other researchers acquired by the same markers and comparing individuals from other countries in Europe. Among other individuals the unique 6 haplotypes were found, that hasn‘t yet been detected by other scientists in Common mergansers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119854
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.