Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119838
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Morkūnaitė, Diana
Supervisor: Tamutienė, Ilona
Title: Sveikatos priežiūros institucijų auditas Lietuvoje
Other Title: Health care institutions audit in Lithuania
Extent: 75 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: auditas;medicininis auditas;kontrolė;efektyvumas;sveikatos priežiūros institucijos;audit;medicine audit;control;effectiveness;health care institutions
Abstract: Darbe analizuojamas auditas ir jo ypatybės sveikatos priežiūros institucijose. Pagrindinė analizė yra atliekama nagrinėjant SPI auditą atliekančių institucijų veiklą šioje srityje. Visų pirma pirmame darbo skyriuje yra pristatomos pagrindinės audito definicijos, audito bruožai, analizuojama kodėl pastaruoju metu išsaugo audito svarba. Taip pat nagrinėjamos pagrindinės audito klasifikacijos. Aptariami pagrindiniai audito procedūros etapai. Darbe taip pat skiriamas dėmesys pagrindinių audito kriterijų analizei, kalbama apie 3 E koncepciją, daugiausia dėmesio skiriant vienam svarbiausių bei problematiškiausių kriterijų – efektyvumui, tam tikslui pristatomas Didžiosios Britanijos Nacionalinės audito organizacijos parengtas efektyvumo įrankių komplektas. Toliau antrame darbo skyriuje yra kalbama apie auditą Lietuvos sveikatos priežiūros institucijose. Paskutinė tiriamoji dalis yra skirta susipažinimui su atlikto tyrimo duomenimis. Darbas užbaigiamas išvadų bei rekomendacijų suformulavimu. Pagrindinė bendra problema Lietuvoje yra, kad vis dar dažnai painiojamos kontrolės ir audito sąvokos painiojamos ir kyla nesusipratimų tuomet, kai įstatymu apibrėžtos veikos pagal audito apibrėžimą, turėtų būti priskirtos auditui, o realybėje atliekamas ne auditas o tik vykdoma kontrolė arba atvirkščiai- veikla kuri įvardijama kaip kontrolė, iš tiesų prilygsta auditui. Taip pat aktuali problema su kuria susiduria SPI auditą atliekančios institucijos yra žmogiškųjų išteklių trūkumas, kuris trukdo efektyviai atlikti veiklą bei netobula teisinė bazė, kuomet yra kalbama apie rodiklius, kurie yra naudojami atliekant medicininį auditą bei panašiai. Kadangi ne visi rodikliai yra tinkamai sureglamentuoti tai sukelia daug problemų auditoriams.
The importance of audit grows in every sector, this can be said and about health care sector. Every person wants to get an accessible and good quality health care service. Health care institutions audit is one of the implements which helps to review accessibility and a quality of health care services and also or these services satisfies customers needs. Also audit in health care institutions helps to know how institutions use finances. The main purpose of this work is to analyse audit system and audit features in health care institutions. The main analysis is concentrated into institutions which performs audit in health care institutions. At first in this work is introduced the main definitions of audit, audit features, elements, types and audit importance in nowadays world. Also there are analysed the audit procedure stages. Moreover there are analysed 3E conceptions (economity, efficiency, effectiveness) – the main attention is paid to efficiency. In the second chapter main attention is paid to audit in Lithuanian health care institutions. The third chapter analyzes institutions which performs audit in health care institutions.: The last section of this research is conclusions and recommendations. The main conclusion is that in Lithuania there are still confounded control and audit conceptions and sometimes it is cause the problems. Talking about health care sector, the institutions which performs audit in health care institutions, lack oh human resources and can not effectively perform their activities. And also there are a vacancies in laws, when there aren’t set indicators of health care services and this exacerbate auditors work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119838
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.