Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119815
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pečkys, Artūras
Supervisor: Čepinskis, Jonas
Title: Visuomenės informavimo atliekų tvarkymo klausimais Lietuvoje analizė
Other Title: Analysis of public awareness of waste management issues in Lithuania
Extent: 46 p.
Date: 3-Jun-2010
Keywords: atliekų tvarkymas;visuomenės informavimas;švietimas;tinklalapis;waste management;public awareness;education;website
Abstract: Šio darbo tikslas - išanalizuoti visuomenės informavimo ir švietimo atliekų tvarkymo klausimais reglamentavimą teisės aktuose ir įvertinti regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC), savivaldybių tinklalapių išsamumą ir kokybę bei sukurti internetinę svetainę apie atliekų tvarkymą. Naudotas aprašomasis teisės aktų metodas. Palygintas regioninių atliekų tvarkymo centrų ir savivaldybių tinklalapių išsamumas. Magistro baigiamąjame darbe aprašomas magistro darbo autoriaus sukurtas tinklalapis apie atliekų tvarkymą. www.atliekos.visiems.lt . Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Kauno regioniniai atliekų tvarkymo centrai privalo rengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo programas. Pagal pateikiamos informacijos išsamumą, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų tinklalapiai buvo suskirstyti į 4 kategorijas. Šiaulių ir Telšių regiono atliekų tvarkymo centrų tinklalapiai yra išsamiausi tarp visų regioninių centrų tinklalapių. Neissamūs yra Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Utenos regioninių atliekų tvarkymo centrų tinklalapiai. Atliktas tyrimas parodė, kad dažnai savivaldybių tinklalapiuose nėra atskiros skilties apie savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą arba tokiose skiltyje informacija neišsami. Suformuluotos 9 rekomendacijos esamai visuomenės informavimo situacijai pagerinti.
The aim of the paper is to analyze the legal aspects of public environmental education and awareness rising on waste management issues, to evaluate the completeness and quality of the websites of regional waste management centers and municipalities and to develop a web site for waste management issues. Methods of the work: descriptive analysis of the legislation, comparative analysis of educational material on the websites of regional waste management centers in Lithuania. Master's thesis describes the website (www.atliekos.visiems.lt) for waste management developed by the author. Alytus, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Kaunas regional waste management centers according to legislation must develop and implement public awareness programs on waste issues. According to the information provided, Lithuanian regional waste management centers, were grouped into four categories. Websites of Siauliai and Telsiai regional waste management centers are the most developed and complete among of all regional centers. The websites of the waste management centers of Marijampolė, Panevėžys, Tauragė, Utena were among those that mostly lacked comprehensiveness. The research revealed that in the websites of municipalities’ there is no a separate column on municipal waste management system or information in such column is not complete. It was formulated 9 recommendations for the improvement of public environmental education and awareness rising on waste management issues.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119815
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.