Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119788
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Umut, Volkan
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Sport sponsorship as marketing communication tool in Lithuanian companies
Other Title: Sporto rėmimas kaip Lietuvos įmonių marketingo komunikacijos priemonė
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Communication;sponsorship;Kaunas Zalgiris;effectiveness;Komunikacija;rėmimas;Kauno Žalgiris;efektyvumas
Abstract: Main aim of the work – using analyzed theoretical models and concepts to develop model ensuring the effective communication for the companies using sports sponsorship. The work consists of three main parts. The first chapter is dedicated to theoretical analysis of marketing communications, sport sponsorship and models of effective communication. The second part concerns the characteristics of Kaunas Zalgiris, researches about its sponsors and sponsorship effectiveness based on the analyzing data collected during the survey and represent the methodology of researches made by the author. The third part include the presentation of the model of effective communication using sport sponsorship as marketing tool, the proposals about its implementation and possible risks. At the end of the work results and conclusions are being presented
Darbo tikslas - panaudojant analitinius teorinius metodus, suformuoti modelį, kuris užtikrintų efektyvią komunikacija kompanijoms, naudojančioms sporto rėmimą. Darbas susideda iš trijų dalių: pirmoji dalis skirta teorinei marketingo komunikacijos analizei, sporto rėmimui ir efektyviai komunikacijai. Antroji dalis susideda iš Kauno Žalgirio organizacijos pristatymo, tyrimo apie komandos rėmimą bei rėmėjus, rėmimo efektyvumą paremtu duomenų analizavimu naudojant apklausų metų surinktais duomenimis, pristatoma tyrimų metodologija, kuri buvo suformuota apklausos autoriaus. Trečioji dalis atskleidžia efektyvios komunikacijos modelį, naudojant sporto rėmimą kaip vieną iš marketingo įrankių, jo įdiegimo bei galimų kliūčių numatymą. Darbo pabaigoje pristatomos išvados.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119788
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

387
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.