Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119783
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karasevičiūtė, Salomėja
Title: Manifestation of Professionalization of Adult Volunteering in the Context of Lifelong Learning
Other Title: Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste
Extent: 39 p.
Date: 15-Mar-2013
Keywords: volunteering;professionalization;adult;lifelong learning;savanoriška veikla;profesionalizacija;suaugusieji;mokymasis visą gyvenimą
Abstract: Volunteering leads towards integration and professional occupation and is an important factor to enhance social cohesion. It helps to materialize key social values and has a significant impact on education, employment and public spirit. It also may improve mutual appreciation, communication and cooperation in a variety of social spheres. Objective of the research - to reveal manifestations of professionalisation of volunteer activities of adults and to provide empirical groundings for the phenomenon. The dissertation describes the concept of professionalization of volunteer activities of adults, presents the theoretical justification for the phenomenon of volunteering. Dissertation study finds the needs of adults to join in volunteering. Content analysis of national and international document revealed the spheres of voluntary activity. The research of expert opinions justified the manifestation of professionalization of volunteering. Having conducted the poll in Lithuania, Norway, Sweden and Finland was revealed and compared the experiences of volunteers and processes of administration of volunteering in volunteer organizations. Having interviewed the elderly in Lithuania and Greece was highlighted the manifestations of sociocultural experience of volunteering.
Savanoriška veikla yra kelias į integraciją, užimtumą ir yra svarbus veiksnys didinant socialinę sanglaudą. Būtent ši veikla padeda įkūnyti pagrindines visuomenė vertybes ir daro didžiulę įtaką švietimui, užimtumui ir pilietiškumui. Ji taip pat gali pagerinti tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą įvairiose srityse. Tyrimo tikslas – atskleisti suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raišką ir empiriškai pagrįsti minėtą reiškinį. Disertaciniame tyrime apibūdinama suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos samprata, pristatomas savanorystės reiškinio teorinis pagrindimas. Disertaciniu tyrimu nustatyti suaugusiųjų poreikiai siekiant dalyvauti savanoriškoje veikloje. Nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu atlikta dokumentų, reglamentuojančių savanorišką veiklą, turinio analizė, išryškino savanoriškos veiklos sritis. Ekspertų vertinimu pagrįsta savanorystės profesionalizacijos raiška. Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje atlikta apklausa atskleidė ir leido palyginti savanorių dalyvavimo savanorystėje patirtį ir savanoriškos veiklos organizavimo procesą organizacijoje. Lietuvos ir Graikijos senjorų interviu išryškino savanoriškos veiklos patirties kultūrinę ir socialinę raišką.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119783
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.