Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119745
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Šverčiauskaitė, Vaida
Title: Asmenybės bruožų reikšmė motyvavimo pokalbio principais paremtų konsultacijų veiksmingumui, keičiant išemine širdies liga sergančiųjų pasirengimą sveikatai palankiems pokyčiams
Other Title: The Impact of Personality Traits to the Effectiveness of Motivational Interviewing Based Counseling, Changing the Readiness to Change Health Behavior of Patients with Ischemic Heart Disease
Extent: 78 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Asmenybės bruožai;išeminė širdies liga;motyvavimo pokalbio principais paremtos konsultacijos;su sveikata susijęs elgesys;elgesio pokyčių stadijos.;Personality traits;ischemic heart disease;motivational interviewing based counseling;health related behavior;behavior stages of change.
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti asmenybės bruožų reikšmę motyvavimo pokalbio principais paremtų konsultacijų veiksmingumui, keičiant išemine širdies liga sergančiųjų pasirengimą sveikatai palankiems pokyčiams. Abromiškių reabilitacijos ligoninėje atliktas tyrimas – dalis VDU Teorinės psichologijos katedroje vykdomo mokslininkų grupių projekto. Tyrime dalyvavo 186 išemine širdies liga sergantys pacientai. Tiriamiesiems buvo taikomos motyvavimo pokalbio principais paremtos konsultacijos, skatinant imtis su sveikata susijusio elgesio pokyčių. Su sveikata susijęs elgesys apėmė alkoholio vartojimą, rūkymą, fizinio aktyvumo ir mitybos įpročius. Įvertinti tiriamųjų pasirengimą sveikatai palankiems pokyčiams, buvo naudojamas pasirengimo pokyčiui klausimynas, apimantis 3 pokyčių stadijas: nesusimąstymo, mąstymo ir veiksmo. Asmenybės bruožų reikšmei tirti naudotas NEO penkių faktorių klausimynas, matuojantis penkis pagrindinius bruožus – neurotiškumas, ekstravertiškumas, atvirumas patirčiai, sutarumas ir sąžiningumas. Rezultatai parodė, kad reabilitacijos pradžioje tarp IŠL sergančiųjų labiau išreikštas neurotiškumas susijęs su didesniu pasirengimu keisti mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Labiau išreikštas ekstravertiškumas susijęs su mažesniu pasirengimu imtis fizinio aktyvumo pokyčių. Labiau išreikštas atvirumas patirčiai susijęs su mažesniu pasirengimu keisti rūkymą. Labiau išreikštas sutarumas susijęs su didesniu pasirengimu keisti rūkymą bei labiau išreikštas sąžiningumas susijęs su mažesniu pasirengimu imtis mitybos pokyčių. Asmenims, kuriems konsultacijos siekiant rūkymo pokyčių buvo veiksmingos, būdingas labiau išreikštas ekstravertiškumas, palyginus su asmenimis, kuriems minėto poveikio nebuvo. Asmenims, kuriems konsultacijos siekiant fizinio aktyvumo pokyčių buvo veiksmingos, būdingas labiau išreikštas sąžiningumas, palyginus su asmenimis, kuriems minėto poveikio nebuvo. Konsultacijų metu siekiant mitybos pokyčių, didesnis konsultacijų skaičius siejasi su labiau išreikštu neurotiškumu.
The aim of this study – to evaluate personality traits impact based on the principals of motivational interviewing for the effectiveness of counseling, changing the readiness of ischemic heart disease sufferers for health beneficial changes. The study took part at rehabilitation centre “Abromiškes” is a part of an ongoing research project carried out by the team of scientists of VDU Theoretical Psychology Department. Study included 186 patients, who suffer from IHD. Subjects were applied motivational interviewing based counseling, encouraging behavior changes. Health related behavior included consumption of alcohol, smoking, physical activity, diet. Evaluating subjects readiness to take changes, was used Readiness to Change Questionnaire with 3 change stages: Precontemplation, Contemplation, Action. To study the impact on personality traits, NEO FFI was invoked, measures big five personality traits: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness. Results of the study revealed, that more expressed neuroticism is related with a higher readiness to change diet and physical activity. More expressed extraversion is related with lesser readiness to take physical activity changes. More expressed openness to experience is related with lesser readiness to change smoking. More expressed agreeableness is related with higher readiness to change smoking and more expressed conscientiousness is related with lesser readiness to change diet. For persons, whom counseling aimed at smoking habit change was effective, the more expressed extraversion is common, in comparison with those, who failed to feel the mentioned effect. For persons, whom counseling aimed at physical activity change was effective, the most common was the more expressed conscientiousness, in comparison with those, who failed to feel the mentioned effect. During the consultations to strengthen readiness to change diet, a higher number of consultations related with more expressed neuroticism.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119745
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.