Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119736
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Linus, John Akali
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: The Significance of Climate Change in International Policy: China’s Environmental Policy and Its Implementation
Other Title: Klimato kaitos reikšmė tarptautinėje politikoje: Kinijos aplinkos politika ir jos įgyvendinimas
Extent: 65 p.
Date: 12-Jan-2017
Keywords: China;climate change;energy.;Kinija;klimato kaita;energija.
Abstract: This master thesis examines the responses of China towards the issues of climate change which has become a global menace. China’s responses towards this issue is partly facilitated by its economic position in relation to the globe. In a few years to come, the effects of climate change might be difficult to deal with. It is getting even more difficult to deal with currently and that is why all parties concerned are supposed to contribute towards the attempt to find solutions. Advanced countries that record higher figures in economic growth would have to play an extra role aside coordination and implementation of policies. The behavior of China can go a long way to improve the situation but for China to accept to do something about this would me putting its economic growth in jeopardy. The study examines China’s domestic activities in relation to costs, environment and energy to try and salvage the situation. The object of this research is to focus on the role China has played in relation to international climate change decisions since the issue became an international confrontation in 2005 and the different factors that have contributed to China’s domestic policies in relation to climate change discussions. The goal of the research is to delve deeper into the consistency in the response of China towards international climate change over the years and also examine the various actors who influence the response of China towards international climate change. The first part of the research explores the different common approaches that are used by policy makers to create climate change policies. These explanations would be given by means of three theories which would also further explain whether the factors discussed would still have any significant effects China’s decisions in years to come. The research also examines the various phases or changes that China’s policies go through before they became established. There are also various actors involved in the policy making of China and each of them has a different influence on both the process and the other actors. The predictive analysis part of this research established the fact that the probability of China to accept emission reduction targets is very slim or low because each and every day, the energy needs of China rises and so emission reductions would mean that China is deliberately slowing down its economic growth and that would be impossible for China to do. China really considers abatement and image costs before making decisions related to domestic climate change policies. China as a country has enough financial resources that would be able to contribute to finding solutions to climate change issues.
Šis magistro bagiamasis darbas nagrinėja Kinijos klimato kaitos klausimus, kurie kelia grėsmę pasauliui. Kinijos atsakas į šią problemą, iš dalies, palengvino jos ekonominę padėtį. Po kelerių metų išspręsti klimato kaitos poveikiu problemą gali būti sudėtinga. Net ir šiuo metu darosi sudetingiau išspręsti šią problemą, taigi visos šalies partijos turėtų susirūpinti ir prisidėti prie sprendimo suradimo. Išsivysčusios šalys, kurios turi aukštą ekonominį lygį turi labiau prisidėti prie Kinijos klimato kaitos koordinavimo. Kinija gali išspręsti klimato kaitos problemą, bet tai sukeltų pavojų Kinijos ekonomikai. Šis tyrimas nagrinėja Kinijos vidaus veiklą, susijusią su išlaidoms, aplinką bei energetiką, kaip galimybę išgelbėti situaciją. Tiriamojo dalyko dėmesys sutelktas į Kinijos vaidmenį, susijusį su tarptautiniu klimato kaitos sprendimu, kuris 2005 metais tapo tarptautinė problema. Tikslas yra pažiūrėti gyliau į Kinijos nuoseklumą tvarkant klimato kaitos problemas per metus ir taip pat išnagrinėti įvairias organizacijas, kurios daro įtaką Kinijos tarptautinei klimato kaitai. Pirmojoje tyrimo dalyje nagrinėjami skirtingi einamieji metodai, kuriuos naudoja organizacijos tam, kad sukurtų klimato kaitos politiką. Metodai būtų teikiami naudojant tris teorijas, kurios vėliau taip pat aiškina ar aptariami faktoriai vis dar turėtų kokį nors reikšmingą poveikį Kinijos sprendimams ateityje. Tyrimas taip pat nagrinėja skirtingus etapus, kuriuos Kinijos politika patyrė prieš tampant žinoma. Taip pat aptariama įvairovė politikų, kurie darė įtaką kitiems politikams ir buvo įtraukti kuriant Kinijos politiką. Šiame darbe nustatytas faktas, jog Kinijoje priimti išmetamų teršalų mažinimo įstatymą beveik neįmanoma, nes Kinijoje kiekvieną dieną energijos poreikiai pakyla ir teršalų mažinimas reikštų, kad Kinija sąmoningai lėtina savo ekonomiką. Kinija nori sumažinti išlaidas,kurias išleidžia susijusias su vidaus klimato kaitos politika. Kaip šalis, Kinija turi užtektinai finansinių išteklių, kad galėtų prisidėti prie klimato kaitos problemos gerinimo.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119736
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.