Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119698
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Masiokaitė-Liubinienė, Austėja
Title: Eastern Partnership in the Foreign Policy Discourse of the Baltic States
Other Title: Rytų šalių partnerystė Baltijos šalių užsienio politikos diskurse
Extent: 69 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Eastern partnership;European Unionion;constructivism;Baltic States;identity;Rytų partnerystė;Europos Sąjunga;konstruktyvizmas;Baltijos šalys;tarptautiniai santykiai
Abstract: This thesis aims to define the perception of the Eastern Partnership in the Baltic States’ foreign policy before and after the Vilnius summit and how similar/different it became or remained. It analyzes the question from the Constructivist perspective, also providing insights from the communication theories, discussing the identity building and its influence for the state and international relations. The quantitative and comparative content analyses of the Presidents of the Baltic States’ speeches and press releases, regarding the Eastern Partnership, are being carried out, defining the approach to the Eastern Partnership and the states of the Partnership, in order to define how similarly they were perceived by the Baltic States and how and if it changed after the Vilnius Summit.
Šio magistro darbo tikslas yra apibrėžti Rytų Partnerystės supratimą Baltijos Šalių užsienio politikoje iki ir po Vilniaus viršūnių susitikimo, nustatant kiek panašus/skirtingas jis buvo ar tapo. Darbe šis klausimas aptariamas iš konstruktyvizmo perspektyvos, taip pat pateikiant politinės komunikacijos teorijų įžvalgas šia tema, nagrinėjant tapatybės konstravimą ir jo įtaką valstybei ir tarptautiniams santykiams. Tam, kad būtų atskleista, kaip Rytų Partnerystė ir jos šalys buvo suvokiamos Baltijos šalyse ir kaip tas supratimas pasikeitė po Vilniaus viršūnių susitikimo, atliekama kiekybinė ir lyginamoji turinio analizė, kurioje nagrinėjamos Baltijos šalių prezidentų kalbos ir pranešimai spaudai, susiję su Rytų Partneryste ir jos šalimis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119698
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.