Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119686
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Mockaitytė, Eglė
Supervisor: Misiūnienė, Jurga
Title: Paauglių kūrybiškumo, akademinio sąžiningumo ir tamsiosios triados asmenybės bruožų sąsaja
Other Title: The link between creativity, academic honesty, and the dark triad personality traits in adolescents
Extent: 52 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Akademinis sąžiningumas;kūrybiškumas;makiaveliškumas;narciziškumas;piktavališkas kūrybiškumas;Academic honesty;creativity;machiavellianism;narcissism;malevolent creativity
Abstract: Tyrimo tikslas - ištirti ryšį tarp paauglių kūrybiškumo, tamsiosios triados komponentų pasireiškimo, bei akademinio sąžiningumo lygio. Tyrime dalyvavo 198 vienos Kauno miesto gimnazijos 15-17 metų amžiaus moksleiviai (88 vaikinai, 98 merginos, 12 lyties nenurodė). Tiriamųjų kūrybiškumas buvo matuojamas Multifaktorinio kūrybiškumo įvertinimo instrumentu EMUC, matuojančiu vizualinio ir praktinio kūrybiškumo lygį, tamsiosios triados asmenybės bruožų išreikštumas matuotas Trumpuoju tamsiosios triados instrumentu SD3, akademinio sąžiningumo lygis vertintas prašant pažymėti nesąžiningo akademinio elgesio ruošiant namų darbus bei rašant kontrolinius darbus dažnumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad tamsiosios triados asmenybės bruožai makiaveliškumas ir psichopatiškumas, taip pat ir akademinis nesąžiningumas atliekant namų darbus, labiau išreikšti vaikinų imtyje, tuo tarpu merginų imtyje atskleistas reikšmingai aukštesnis kūrybiškumo lygis. Rezultatai parodė, jog kūrybiškumo lygis nėra susijęs su akademinio sąžiningumo lygiu, o taip pat su tamsiosios triados asmenybės bruožų lygiu. Statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys aptiktas tarp tamsiosios triados komponentų makiaveliškumo ir psichopatiškumo bei akademinio sąžiningumo ruošiant namų darbus: didėjant šių asmenybės bruožų išreikštumui, akademinio sąžiningumo lygis krenta. Hipotezių tikrinimui panaudojus kelių analizės metodą, reikšmingas akademinio sąžiningumo prediktorius išliko tik makiaveliškumo konstruktas.
The aim of the study was to assess the link between the level of creativity, academic honesty and the levels of Dark Triad personality traits in adolescents. 198 students, aged 15 to 17, of one of Kaunas city‘s schools participated in the research. 88 participants were male, 98 female and 12 participants have not stated their gender. The level of creativity was measured using Multifactorial Creativity Assesment instrument EMUC, which measures levels of visual and applied creativity; the Dark Triad personality traits were measured uding the Short Dark Triad questionnaire SD3; the level of academic honesty was measured with two academic honesty questions where participants were asked to evaluate the frequency of cheating while doing their homework and while taking tests in class. The results showed that two of the Dark Triad personality traits – machiavellianism and psychopathy – and academic dishonesty while doing homework, were more expressed in boys sample while girls appeared to be more creative. Results also showed that the level of creativity is not linked to the level of academic honesty nor the levels of Dark Triad personality traits. A significant connection was discovered between machiavellianism, psychopathy, and academic honesty: academic honesty drops when the levels of said personality traits rises. Meanwhile Path Analysis showed that the only significant predictor of academic honesty is the machiavellianism construct.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119686
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.