Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119591
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Burbaitė, Kristina
Title: Paauglio socialinės-emocinės sveikatos, psichologinio priklausymo mokyklai jausmo ir subjektyvaus santykių su tėvais vertinimo sąsajos
Other Title: The links between adolescent’s social emotional health, psychological sense of school membership and subjective evaluation of relationship with parents
Extent: 53 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: paauglių socialinė emocinė sveikata;priklausymo mokyklai jausmas;santykiai su motina;santykiai su tėvu;adolescent’s social emotional health;school membership;relationship with mother;relationship with father
Abstract: Kristina Burbaitė. Paauglio socialinės-emocinės sveikatos, psichologinio priklausymo mokyklai jausmo ir subjektyvaus santykių su tėvais vertinimo sąsajos. Baigiamasis magistro darbas. Darbo vadovė doc. dr. Ala Petrulytė. Tyrimo tikslas: Ištirti ir nustatyti sąsajas tarp mokinių socialinės emocinės sveikatos, psichologinio priklausymo mokyklai jausmo ir subjektyvaus santykių su motina ir tėvu vertinimo. Tyrime dalyvavo 7-9 klasių moksleiviai iš dviejų Vilniaus mokyklų - „Tuskulėnų“ gimnazijos (68 mokiniai) ir VŠĮ „Versmės“ katalikiškos gimnazijos (88 mokiniai). Iš viso 156 moksleiviai (74 mergaitės, 82 berniukai), amžiaus vidurkis 15m. Tyrime naudotos trys skalės: „Socialinės emocinės sveikatos skalė vidurinėms mokykloms“ (angl. Social-emotional health scale - Secondary), „Psichologinio priklausymo mokyklai jausmo skalė“ (angl. „Psychological sense of school memberhsip scale“, C. Goodenow, 1993) ir „Prieraišumo prie tėvų ir bendraamžių klausimyno“ (angl. Inventory of parent and peer attachment, G. Armsden, M. Greenberg, 1987) prieraišumo prie motinos ir prieraišumo prie tėvo subskalės. Tyrimo rezultatai parodė, kad paauglių psichologinio priklausymo mokyklai jausmas, subjektyvus santykių su motina ir tėvu vertinimas yra statistiškai reikšmingai teigiamai susijęs paauglių socialine emocine sveikata. Psichologinio priklausymo mokyklai jausmas, subjektyvus santykių su motina ir subjektyvus santykių tėvu vertinimas kartu paaiškina 57% socialinės emocinės paauglių sveikatos duomenų.
Kristina Burbaitė. The links between adolescent’s social emotional health, psychological sense of school membership and subjective evaluation of relationship with parents. Master graduation thesis. Academic advisor doc. dr. Ala Petrulytė. The aim of the research is to evaluate the connections between adolescent’s social emotional health, psychological sense of school membership and subjective evaluation of relationship with parents. 156 students from Vilnius „Tuskulėnų“ gymnasium (68 students) and VŠĮ „Versmės“ catholic (88 students) gymnasium, 74 girls, and 82 boys took part in the research, mean age 15 years. Three scales used in the research were: „Social-emotional health scale - Secondary“ (Furlong, 2015), „Psychological sense of school memberhsip scale“, (Goodenow, 1993) and Attachment to father and Attachment to mother subscales from „Inventory of parent and peer attachment, (Gay Armsden, Mark T. Greenberg, 1987). The results showed that there are positive statistically significant relationship between adolescent’s social emotional health, psychological sense of school membership and subjective evaluation of relationship with mother and father. Psychological sense of school membership and subjective evaluation of relationship with mother and father together explains 57% of adolescents’ social emotional health variance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119591
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
kristina_burbaite_md.pdf1.06 MBAdobe PDF   Until 2022-04-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.