Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Čivas, Laurynas
Title: Žuvų paplitimas ir ekologinė būklė Siesarties upėje
Other Title: Fish distribution and ecological state of the Siesartis River
Extent: 85 p.
Date: 7-Jun-2011
Keywords: Žuvų paplitimas;gausumas;buveinė;žuvų bendrija;Lietuvos Žuvų Indeksas;Fish distribution;abundance;biotope;fish community;Lithuanian Fish Index
Abstract: Darbe pateikiami tyrimo duomenys apie Siesarties upės žuvų įvairovę, paplitimą, bendrijos struktūrą ir ekologinę būklę. Siesarties upėje sugauta 32 žuvų ir bežandžių rūšys, priklausančios 11 šeimų, iš jų 10 rūšių saugomos. Siesarties upės žuvų bendrijoje pagal gausumą vyravo lašišos (20,3%), srovinės aukšlės (20,1%), rainės (17,2%) ir margieji upėtakiai (12,2%). Saugomos rūšys sudarė 48,5 % bendrijos gausumo. Siesarties upės žuvų bendrijoje pagal biomasę vyravo margieji upėtakiai (20,8%), šlakiai (18,84%) ir lašišos (15,3%). Rėvose buvo gausiausia rainių (52,5 %) ir lašišų (23,8 %). Smėlio-akmenų buveinėse vyravo gružliai (24,6 %) ir lašišos (20 %). Smėlio-dumblo buveinėse dominavo rainės (64 %), šapalai ir kuojos sudarė po 10 %. Pagal biomasę visose ištirtose žuvų bendrijose Siesarties upėje vyravo šapalai, sudarydami po daugiau kaip 50 % kiekvienos bendrijos biomasės. Vidutinis žuvų tankis 34,3 ind/100 m2, vidutinė žuvų biomasė 731,2 g/100 m2. Nustatyti ryšiai tarp kai kurių aplinkos veiksnių ir žuvų bendrijos rodiklių. Daugiausiai įtakos žuvų bendrijoms turėjo srovės greitis, upės gylis, dugno grunto struktūra ir augalijos kiekis. Pagal rūšinės įvairovės indeksus, žuvų gausumą, tankį, biomasę ir Lietuvos žuvų indeksą galima teigti, kad bendrijos ekologinė būklė yra palyginti gera.
The master work presents the research data on Siesartis River fish diversity, distribution, community structure and ecological state. There were caught 32 fish and lampreys species belonging to 11 families, 10 species reserved. Fish communities of the river were dominated by salmon (Salmo salar L.), on average making up 20,3 % of the number and 15,3 % of the weight of fish caught, and riffle minnow (Alburnoides bipunctatus (Bloch)), constituting 20,1% and 4,6 %, respectively. Minnow (52,5 %) and salmon (23,8%) predominated in rapids. Gudgeon (24,6%) and salmon (20%) prevailed in sand-stone habitats. In sand-silt habitats minnow is most abundant species, making aprroximately 64 % of the total number of the fish catch. Relative abundance of other fish species is much lower: roach and chub at 10 %, riffle minnow – 8 %. According to the research data in all investigated biotopes chub predominate in biomass, constituted more than 50 % of total biomass in fish communities. Average of fish density was 34,3 ind./100 m². Mean biomass was 731,2 g/100 m2. A relationship between some environmental factors and fish communities was investigated in Siesartis River. Fish communities was mostly influenced by river depth, flow velocity, structure of bottom and vegetation coverage. Taking into consideration quantitative characteristics of species diversity indices, abundance, density, biomass and Lithuanian Fish Index it is possible to assert that the ecological state of the Siesartis River fish community is quite good.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119532
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

43
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.