Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119498
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Barščauskaitė, Jolanta
Title: Augalų pavadinimų etimologinė motyvacija
Other Title: Etymologic motivation of denominating plants
Extent: 85 p.
Date: 7-Jun-2013
Keywords: augalai;kilmė;motyvacija;plant;origin;motyvation
Abstract: Magistro baigiamojo darbo „Augalų pavadinimų etimologinė motyvacija“. Darbo tikslas –augalų pavadinimus iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ suskirstyti pagal etimologinę motyvaciją. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“– lobynas, kuriame gausu plačios vartosenos lietuvių kalbos leksikos, tarp jų ir fitonimų terminų reikšmės. Norint pasiekti darbo tikslą, įgyvendinti šie uždaviniai: išrinkti ,,Dabartinės Lietuvių kalbos žodyne“ esantys augalų pavadinimai ir jų reikšmės; parengtas augalų pavadinimų etimologijos sąvadas; procentais apskaičiuoti augalų kilmės šaltiniai; remiantis literatūra, aptartos augalų pavadinimų kilmės hipotezės. Išvadose pateikti statistiniai duomenys rodo, kad iš ,,Dabartinės Lietuvių kalbos žodyno“ esančių 800 augalų pavadinimų yra: a) ~12 % senosios indoeuropiečių prokalbės žodžių; b) ~ (9%) tik baltų kalboms būdinga leksika; c) ~6% tik lietuvių kalbos leksikai būdingų žodžių; d) ~5 % baltų ir slavų kalbų bendrybių; e) ~ 49% dūrinių; f) ~ 68% Skolintinė leksika, kurios didžiąją dalį sudaro tarptautiniai žodžiai, arba internacionalizmai ir slavizmai. Išnagrinėjus augalų pavadinimų etimologinę motyvaciją pastebėta, kad kalbininkams, įdomi ne tik augalų reikšmė, paskirtis, bet ir kilmė, leidžianti iš arčiau pažinti įvairovės pilną augalų pasaulį. Darbas gali būti naudingas leksikologijos, kalbos istorijos, terminologijos ir botanikos specialistams.
The aim of the master‘s work the main purpose of this work is to fractionate plants' names from the current Lithuanian dictionary by etymological motivation. The current Lithuanian Dictionary is a treasury rich in wide usage of Lithuanian language lexicon, including the meaning of terms as plants. In order to achieve this purpose the following tasks were implemented: some names of plants and their meanings were selected from the \"current Lithuanian language dictionary\"; the collection of plants' names was prepared; the percentage of origin sources of plants was calculated; the hypothesis of the plants names origin were discussed according to the literature. In conclusion, statistics says, that from 800 names of plants: a) ~12 % words are from old Indo-European parent language; b) ~ 9 % words are from Balts; c) ~ 6 % words are from Lithuanian lexic; d) ~ 5 % are from generalities of Balts and Slavs; e) ~ 49 % complex words; f) ~ 68% the lent lexicon which is consisting mainly of international words or internationalisms and slavisms. After the examination of plant names etymological motivation, it was noticed that linguists were intrested not only in the meaning of plant names, but also in the origin, allowing to acknowledge the full diversity of the plant world. This work might be useful for lexicology, the history of the language, terminology and botanical experts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119498
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

251
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.