Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119497
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Biaigo, Ivona
Title: Valstybinio studijų fondo efektyvumo didinimas užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą
Other Title: State fund study efficiency enlargement assuring accessibility in higher education
Extent: 80 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: aukštojo mokslo prieinamumas;Valstybinis studijų fondas;efektyvumas;valstybės remiamos paskolos;access to higher education;the State Studies Foundation;efficiency;state-supported loan
Abstract: Apibendrinant statistinius duomenis gauta išvada, kad teikiamų paskolų portfelis iš Valstybinio studijų fondo nuolat auga. Galima teigti, kad Lietuvos studentai drąsiai naudojasi teikiamomis fondo paslaugomis. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad daugiausia gautų paskolų Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto nuolatinių studijų formos studentai skiria mokesčiui už studijas. 72 proc. respondentų nežino apie Valstybinį studijų fondą ir jo veiklą, todėl tyrimo dėmesio centre buvo informatyvumo didinimas. Tiriamieji įvardino, kad sudėtingas yra informacijos apie fondą pasiekimas universitetų svetainėse, todėl, didinant Valstybinio studijų fondo efektyvumą, reikėtų pradėti nuo informatyvumo didinimo. Manoma, kad reikėtų didesnį dėmesį skirti ne tik studentų, bet ir abiturientų, informavimui apie Valstybinį studijų fondą bei ateinančių studentų galimybių panaudojimo aiškinimui.
Summary statistics obtained by finding the portfolio of the loans from the State Education Fund is growing. It can be stated that Lithuanian students safely use the provided funding. The survey showed that the majority of the loans in Lithuania University of Education Faculty of Social Sciences full-time studies students give the tuition fee. 72 % of respondents do not know about the State Education Fund and its activity. Therefore, the investigation focused on the informativeness criteria. The respondents mentioned that it is very difficult to find the information about the fund on university sites, thus increasing the efficiency of the State Education Fund Should start with informativeness increasing. It is believed that the administrative staff should pay greater attention to students or even graduates to inform about the State Education Fund, and future students opportunities for loan using.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119497
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.