Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119492
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Dzervan, Alina
Title: Miesto mikrorajono sociokultūrinių institucijų teikiamų laisvalaikio paslaugų paaugliams efektyvumo tyrimas
Other Title: Efficiency analysis of leisure services for teenagers provided by sociokultural instutions of cit'y district
Extent: 73 p.
Date: 29-May-2008
Keywords: laisvalaikis;paaugliai;sociokultūrinės institucijos;Spare time;teenagers;sociocultural institutions
Abstract: Didelę reikšmę paauglystėje turi laisvalaikis, nes tinkamai organizuotas užimtumas taip pat gali padėti išvengti daugelio problemų. Viena iš jų, paauglių šeimų materialinė padėtis dažnai lemia laisvalaikio pasirinkimo galimybę. Į sociokultūrinių institucijų teikiančių laisvalaikio paslaugas patenka ne visi norintys paaugliai. Svarbus vaidmuo plėtojant neformalųjį vaikų švietimą ir užimtumą tenka atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms. Jų kuriama ir vykdoma politika turėtų būti grindžiama glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybės įstaigų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų principu. Būtina, kad šiame bendradarbiavime aktyviai dalyvautų ir savo pozicijas gintų jaunimo, tėvų ir kitų neformaliuoju švietimu besirūpinančių pilietinių organizacijų atstovai. Todėl, atsižvelgiant į šios problemos aktualumą ir norint ją ištirti, tyrimo objektu pasirinktas Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono teikiamų laisvalaikio paslaugų sociokultūrinėse institucijose efektyvumas. Tyrimo tikslas – nustatyti Karoliniškių mikrorajono sociokultūrinių institucijų laisvalaikio teikiamų paslaugų paaugliams efektyvumą. Tyrimo uždaviniai: 1. apibūdinti Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono sociokultūrinių institucijų ir mokyklų paauglių papildomojo ugdymo veiklos kokybę; 2. išsiaiškinti ar pakankamai Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajone sociokultūrinių institucijų teikiančių paaugliams organizuoto laisvalaikio paslaugas; 3. išanalizuoti kaip paauglius savo veikla užangažuoja sociokultūrinės organizacijos. Buvo atliktas kiekybinis tyrimas. Parengta anketa. Iš tyrimo metu išdalintų 105 anketų buvo atmestos penkios anketos – 100 sugrįžo. Tyrime dalyvavo 7-12 klasių mokiniai. Visi paaugliai, kurie lanko sociokultūrines institucijas iš skirtingų Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono mokyklų: Vilniaus „Ryto\" vidurinė mokykla, Vilniaus Spindulio pagrindinė mokykla, Vilniaus m. Jono Pauliaus II gimnazija, Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija.
Leisure takes a significant part in adolescence since properly organized employment can also solve many problems. On of them are circumstances of teenager, s family, which determines the choice of leisure activities. Not all the willing teenagers are fortuned to get leisure services by sociocultural institutions. Responsible for that and municipality institutions take the main role in developing unofficial education for children and for their occupation too. Their established and implemented policy should be based on close cooperation between state and municipality institutions, communities and not governmental institutions. It, s essential for representatives of civil institutions caring about informal education and also for young people and parents to participate and advocate their attitudes while cooperating. Therefore, considering the significance of this problem and in order to tackle it the subject of research is efficiency of leisure services provided by sociocultural institutions of the district of Karoliniskes of city of Vilnius. Analysis objective – to rate the efficiency of leisure services for teenagers provided by sociocultural institutions of the district of Karoliniskes. Goals of analysis: 1. To characterize the quality of activity for additional training for teenagers of schools and sociocultural institutions of the district of Karoliniskes in Vilnius; 2. To ascertain if there are enough sociocultural institutions in the district of Karoliniskes that reinstitutions in the district of Karoliniskes that provide organized leisure services for teenagers; 3. To analyze how sociocultural organizations engage teenagers in their activities. A quantitative research was carried art. The questionnaire was prepared. At of 105 questionnaires that were handed out, 5 questionnaires were rejected - 100 were returned handed in. 7 -12th form pupils took part in the research. There were all the teenagers that offend sociocultural institutions from various schools of the district of Karoliniskes of the city of Vilnius.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119492
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.