Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119346
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Agintas, Darius
Title: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir jų atitiktis darbo rinkos poreikiams
Other Title: The training of higher educated graduates and it‘s accordance to labour market needs
Extent: 73 p.
Date: 21-May-2012
Keywords: Specialistai;rengimas;darbo rinka;Specialists;labor market;higher education
Abstract: Aukštos kvalifikacijos specialistai yra rengiami aukštosiose mokyklose. Nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse (1990-03-11) šalyje veikė 13 aukštųjų mokyklų, tačiau per 22 nepriklausomybės metus jų skaičius išaugo iki 47. Didėjantis aukštųjų mokyklų skaičius įtakojo kasmetinį studentų skaičiaus augimą jose. Perteklinis absolventų ir studentų skaičius įtakojo tam tikrų profesijų specialistų mažą paklausą, augantį nedarbą tarp absolventų ir aštrią konkurenciją tarp aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Ilgą laiką įsidarbinimo galimybės buvo palankios baigusiems aukštąjį mokslą specialistams, tačiau pastaraisiais metais darbo rinkoje ryškėja dvi kontrastingos tendencijos; didėjant gyventojų su aukštuoju išsilavinimu skaičiui absoliuti jų dalis užimtųjų tarpe išlieka nepakitusi. Tai paradoksalus reiškinys reikalaujantis detalesnių tyrimų ir paaiškinimų, kur nukeliauja studijas baigę absolventai. Tiriant universitetų ir kolegijų absolventų užimtumo ir nedarbo problemas būtina pastebėti jų padėties pokyčius, neigiamą įtaką darančius veiksnius, įvertinti grėsmes bei galimybės.
Till the announcement of Lithuanian Independence Day in 1990 the country had only 13 higher education institutions. However, up to the year 2012 the number of establishments grew reaching 47, that are: 14 public universities and 13 colleges, 9 private universities and 11 colleges. This growth was related with higher number of graduates and students. As a problem occurred rising unemployment among all these employees, and a tough competition in labor market. Up to the year 2008 the graduates from higher educational establishments had better position in the labor force marker, but after that year the situation changed and the unemployment rate was constantly growing. So during the last years we have two contrary tendencies in the labor market: the unemployment rate of graduates is consistently going up but the total unemployment among graduates has no significant changes, it almost stays still. That is the reasons that needs to be considered and evaluated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119346
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.