Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119310
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Balionytė, Živilė
Title: Broniaus Kalinausko asmenybė ir mokslinė veikla
Other Title: The personality and scientific activities of Bronius Kalinauskas
Extent: 104 p.
Date: 2-Jun-2010
Keywords: frazeologija;sintaksė;metodika;kalbos praktika;phraseology;syntax;methodology;language practice
Abstract: Magistro studijų baigiamojo darbo „Broniaus Kalinausko asmenybė ir mokslinė veikla“ tikslas – pateikti B. Kalinausko biografijos fragmentus bei atskleisti, koks kalbininko indėlis į lietuvių kalbos frazeologiją, sintaksę, kalbos kultūrą. Taip pat apžvelgti B. Kalinausko metodinius darbus, skirtus tiek mokytojams, tiek mokiniams. Darbe stengiamasi ne tik pabrėžti B. Kalinausko skelbtas idėjas, jo požiūrį į tam tikrus kalbos dalykus, bet ir palyginti iškeltas mintis su vėlesnių kalbininkų darbais, atskleisti, koks pamatas padėtas tolimesniems lietuvių kalbos tyrinėjimams. Atkreipiamas dėmesys į tai, kaip B.Kalinausko pateikta lietuvių kalbos frazeologijos klasifikacija pakito iki šių dienų, kaip kitos iškeltos idėjos įsitvirtino lietuvių kalbotyroje. Analizuojami sintaksės, metodikos darbai, straipsniai, susiję su kalbos praktika. Darbo pabaigoje pateikiami kalbininką pažinojusių žmonių prisiminimai, kurie leidžia geriau pažinti B. Kalinausko asmenybę.
The main purpose of a final master‘s degree thesis „The personality and scientific activities of Bronius Kalinauskas“ is to introduce to B. Kalinauskas biographical snippets and to disclose any linguist‘s contribution to the Lithuanian language phraseology, syntax and language culture. It is also an overview of B. Kalinauskas methodological work, for both teachers and students. This thesis attempts to emphasize not only B. Kalinauskas published ideas, his approach to certain language issues, but also in relation to the ideas raised in the subsequent work of linguists, to reveal what lay the foundation for further research in Lithuanian language. The attention is drawn to it how B. Kalinauskas the Lithuanian language phraseology clasification changed to these days. There are also analysed syntax, methodology works, articles related to the language practice. The end of a final master‘s degree thesis provides memories of his acquaintances, which allows a better understanding of B. Kalinauskas personality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119310
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.