Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGaigalienė, Marytė-
dc.contributor.authorViskačkaitė, Laura-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:47:46Z-
dc.date.available2020-12-22T17:47:46Z-
dc.date.issued2009-06-11-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119281-
dc.description.abstractLaura Vaikėnienė. Magistro darbo tema „Pedagogo vadybinės kompetencijos raiška pailgintoje darbo dienos grupėje“. Darbo vadovas doc.dr. M. Gaigalienė. Vilniaus pedagoginis universitetas, Pedagogikos ir psichologijos fakultetas, edukologijos katedra. 2009 . Tyrimo tikslas - ištirti pedagogų vadybinės kompetencijos raišką pailgintoje darbo dienos grupėje. Magistro darbe iškeltas tikslas konkretizuojamas su šiais uždaviniais: išanalizuota ir apibūdinta vadybinės kompetencijos samprata pedagoginėje-psichologinėje literatūroje ir dokumentuose, apžvelgti pailgintos darbo dienos grupės tikslai, uždaviniai ir funkcijos, atskleista vadybinė kompetencijos raiška pailgintos darbo dienos grupės veikloje organizuojant, planuojant, vadovaujant ir kontroliuojant. Remiantis Vyriausybės nutarimais, aptartos visos su nagrinėjama tema susijusios sąvokos, vadovaujantis švietimo sistemos lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo, tęstinumo principais, švietimo tikslais ir uždaviniais. Pagal iš anksto susidarytą tyrimų programą buvo atliktas kokybinis ir kiekybinis tyrimas, įgyvendinti iškelti tyrimo programoje tikslai ir uždaviniai, sudaryti struktūrizuoti klausimynas ir interviu. Apklausti aštuoniolika pradinių klasių pedagogai, keturiasdešimt pailgintą darbo dienos grupę lankančių pradinių klasių mokiniai, dvi pailgintos darbo dienos grupės pedagogės ir septyniasdešimt devyni mokinių tėvai. Tyrimo rezultatai rodo, kad vadybinė kompetencija reikalinga ne vien įvairių institucijų vadovams, ji reikalinga ir pailgintos darbo dienos grupės pedagogams, savo darbe turintiems daugybę vaidmenų, kuriems atlikti reikalinga vadybinė kompetencija. Šiuolaikinis mokytojo vadybinis kompetentingumas ir nuolatinis jo tobulinimas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis mokytojo profesinį tobulėjimą ir kokybišką veiklą.lt
dc.description.abstractLaura Vaikėnienė. Theme of the Master‘s thesis ‘Expression of Managerial Competence of Teacher in a Group of Extended-day Activity’. Research supervisor Assoc. Prof. Dr. M. Gaigalienė. Vilnius Pedagogical University, Faculty of Pedagogy and Psychology, Department of Educational Sciences. 2009 . Objective of the research is to make analysis of expression of managerial competence of teacher in a group of extended-day activity. The main objective defined in the Master’s thesis is concretized with the tasks as follows: analysed and described conception of managerial competence in pedagogical-psychological literature and documents, reviewed objectives and functions of a group of extended-day activity, the revealed expression of managerial competence in a group of extended-day activity while organizing, planning, managing and taking control. All concepts related to the theme of the analysis are discussed following the governmental decrees, principles of equal opportunities, contextuality, efficiency, and continuity of educational system, aims and tasks of education. A qualitative and quantitative analysis was made in accordance with made in advance program of research, aims and tasks defined in the research program were fulfilled, a structured questionnaire and interview were prepared. Eighteen primary education teachers, forty primary pupils attending the group of extended-day activity, two extended-day activity teachers and seventy nine parents of pupils responded to questionnaire. The results of the research revealed that the managerial competence is necessary not only for managers of various institutions, it is also necessary for teachers of a group of extended-day activity who are playing different roles in their work and in order to play the roles successfully a managerial competence is required. Modern managerial competence of a teacher and continuous development thereof is the prime factor deciding professional improvement of a teacher and qualitative activities.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent72 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectvadybalt
dc.subjectkompetencijalt
dc.subjectpailginta grupėlt
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcompetenceen
dc.subjectextended groupen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePedagogo vadybinės kompetencijos raiška pailgintoje darbo dienos grupėjelt
dc.title.alternativeExpression of managerial competence of teacher in a group of extended-day activityen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

136
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.