Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119278
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Stankevič, Oksana
Title: Sala šiuolaikinėje moterų prozoje (Birutė Jonuškaitė "Didžioji sala", Sue Monk Kidd "Undinės krėslas", Victoria Hislop "Sala")
Other Title: The Island in Women’s Contemporary Prose (Birutė Jonuškaitė „The Great Island”, Sue Monk Kidd „The Mermaid Chair” and Victoria Hislop „The Island”)
Extent: 57 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: sala tema;moterų kultūra;ritualai;mitinė erdvė;saviidentifikacijos problema;island topic;women’s culture;rituals;mythological space;self-identity problem
Abstract: Magistro darbe \"Sala šiuolaikinėje moterų prozoje\" analizuojama salos tema pasirinktuose trijuose mterų romanuose - Birutės jonuškaitės \"Didžioji sala\", Sue Monk Kidd \"Undinės krėslas\", Victoria Hislop \"Sala\". Remiantis feministinės kritikos, hermeneutiniu ir lyginamuoju metodu buvo siektina atskleisti salos erdves - geografinę, dvasinę ir mitinę, bei jos funkcijas, prasmes moterų gyvenime. Klasikiniuose vyrų romanuose sala atsiskleidžia kaip veikėjų prieglobstis, kalėjimas, išbandymų vieta ar idealusis pasaulis.Darbo analizė atskleidžia gilesnį salos kontekstą - jos geografinė erdvė ir laikas susilieja su moters pasąmone, atveria moteriai vidinio pasaulio erdves. aiškinamasi, kokiu būdu moterų proza per įvairius mitinius simbolius analizuoja moters tapatybės, saviidentifikacijos problemą, kuri išsprendžiama tik salos kontekste.
In the Master’s degree work called „An Island in Women’s Contemporary Prose” it is analyzed the theme of an island. To analyze the following theme there were chosen three novels written by women―writers, i. e. Birutė Jonuškaitė „The Great Island”, Sue Monk Kidd „The Mermaid Chair” and Victoria Hislop „The Island”. The aim of the work is to reveal spiritual, mythological and geographical spaces of the island, as well as its funkctions and meanings in women’s life. The aim of revealing spaces was reached with the help of feminist criticism, as well as hermeneutic and comparative methods. In classical novels written by men―writers the island is show as the main character’s shelter, prison, challenge place or perfect world. Whereas, work analysis presents us another island’s concept in the novels written by women―writers. The island’s geographical space and time merge together with woman’s subconsciousness revealing spaces of inner world for the woman. In the work it is analyzed in which way women’s prose with the help of various mythological symbols analizes woman’s identity and self―identity problem which is solved only in the context of the island.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119278
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.