Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119263
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žiūraitienė, Angelė
Supervisor: Vasiliauskas, Romanas
Title: Etninės tradicijos - mokyklos kultūros kultūros kokybės požymis
Other Title: Ethnic Traditions as the Feature Determining School’s Culture Quality
Extent: 79 p.
Date: 7-Jun-2007
Keywords: Etninės tradicijos;mokyklos kultūra;mokyklos kultūros kokybė;Ethnic Traditions;School`s Culture;School’s Culture Quality
Abstract: Magistro darbe yra pateikiama etninės kultūros samprata, jos puoselėjimo tradicijų kaita laiko perspektyvoje, išanalizuota etninės kultūros išsaugojimo būdai, tęstinumo ir sklaidos priemonės tautoje, etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą galimybės, būdai ir svarba modernioje visuomenėje. Darbe analizuojamas etninės kultūros puoselėjimo atsakomybės pasidalijimas tarp šeimos ir mokyklos, bei šių etnokultūros puoselėtojų vaidmens pokyčiai globalizacijos kontekste. Darbe pateikiamos etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą galimybės ir problemos, susijusios su mokyklos, kaip organizacijos vidine kultūra, vadybos kompetencija, pačių mokytojų rengimu ir kt. Atliktas etninės kultūros tradicijų taikymo bendrojo lavinimo mokyklose tyrimas, siekiant atskleisti mokytojų ir mokinių požiūrį į etnokultūrą bei nustatyti etninių tradicijų ir mokyklos kultūros kokybės santykį. Tyrimo išvados patvirtino autoriaus suformuluotą hipotezę, kad etninės kultūros puoselėjimas, etninės kultūros tradicijų taikymas bendrojo lavinimo mokyklose yra reikšmingas mokyklos kultūros kokybę formuojantis veiksnys.
In the master’s paper the conception of ethnic culture is given, its traditions nurturance in the perspective of time shift, the preservation means of ethnic culture, its continuation and spread means throughout the nation, the integration possibilities and means of ethnic culture into the education process, its importance for the modern society are analysed. Throughout the work the division of nurturance responsibility of ethnic culture among the family and the school is analysed as well as the variation of the ones who are responsible for the nurturance of ethnic culture in the context of globalization. The possibilities of integration of ethnic culture into the education process and problems concerning school management competency as the inner culture of the organization, the problems of teachers’ education are presented in the work. In order to determine the attitude of children and teachers towards the ethnic culture and to rate the ratio of ethnic traditions and school’s culture quality the analysis of application of ethnic culture throughout the secondary education schools was carried out. The results of the research confirmed the author’s stated hypothesis that the nurturance of ethnic culture, the application of ethnic culture’s traditions throughout the secondary education schools is a very important factor that forms the quality of school culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119263
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.