Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119218
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Laskauskienė, Jūratė
Supervisor: Monkevičienė, Ona
Title: Imigrantų vaikų ikimokyklinio ugdymo ypatumai Lietuvoje
Other Title: Immigrant children in the pre-shool features of festering Lithuania
Extent: 74 p.
Date: 2-Jun-2010
Keywords: imigrantas;vaikas;ugdymas;ikimokyklinukas;immigrant;child;education;pre-school
Abstract: Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, į šalį atvyksta vis daugiau užsieniečių, pvz., specialistų (migruojančių darbuotojų), imigrantų, pabėgėlių (gavusių leidimą nuolat guventi Lietuvoje), kurie turi ikimokyklinio amžiaus vaikų. tad Lietuvos švietimo sistema turi sudaryti sąlygas šių vaikų ugdymui, ugdymuisi, socializacijai ir integracijai. Šio darbo tikslas: Atskleisti ikimokyklinio amžiaus imigrantų vaikų ugdymosi ypatumus Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai: 1) Išanalizuoti tarptautinės migracijos Lietuvoje statistinę situaciją ir imigrantų vaikų ugdymosi ypatumus; 2) Atskleisti ikimokyklinio amžiaus imigrantų vaikų ugdymo Lietuvoje ypatumus; 3) Ištirti tėvų nuomonę apie vaikų ugdymą ikimokyklinėse įstaigose Lietuvoje. Tyrimo metodai: 1) Vaikų stebėjimas; 2) Tėvų apklausa raštu; 3) Pokalbis su vaiku; 4) Grupės aplinkos aprašas. Apebendrinimas. Tyrime dalyvavo 10 imigrantų vaikų iš Rytų europos ir Azijos; 10 tėvų; 22 pedagogai; 150 bendraamžių. Imigrantų vaikų stebėjimo rezultatai atskleidė, kad grupės aplinkoje bendraudami tiek su pedagogais, tiek su bendraamžiais imigrantų vaikai efektyviai naudoja neverbalinį bendravimą, kurio pagalba siekia išvengti nepatogumų ir įtampos, negalėdami apsikeisti žodine informacija. Tėvų nuomone, ypač svarbu yra vaiko protinių galių ugdymas, bendravimo įgūdžių tobulinimas, imigranto vaiko kultūrinių tradicijų ir gimtosios kalbos puoselėjimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose svarbu analizuoti įvairių šalių patirtį daugiakalbių vaikų ugdyme ir kokybiškai ją realizuoti.
Lithuania joined the European Union, coming into the country more and more foreigners, such: Professionals (migrant workers), immigrants, refugees (received a permit for permanent residence in Lithuania) who have preschool - age children. Lithuania education system to enable these scildren, education, socialization and integration. The aim of disclose pre - school age children features Lithuania. Objectives of the study: 1) Analysis of integration migration situation in Lithuania statistical and educational aspects of the children of immigrants. 2) Disglosure of preschool education for children of immigrants Lithuania charagteristical. 3) Explore parent's views children's education preschool Lithuania. Methods: 1) Child observation; 2) Parent's written survey; 3) Interview with the child; 4) Description of the environmental group. Generalization. The study included 10 children of immigrants from Eastern Europe and Asia; 10 parents; 22 teachers and 150 children of peers. Immigrant children in the monitoring results revealed that the group environmen and communicate vith teachers and peers vith immigrant children to effectively use non-verbal communication, though which to seek to avoid the inconvenience and stress, beig able to exchange focus. Parents think it is particularty important child mental powers of education, communication skills of immigrant children's traditions and native language. Preschool education services are important to analyze the different experiences of multilingual children's education and quality of its marketing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119218
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.