Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119209
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Jakavonis, Mindaugas
Title: Simetrinės reperių sluoksniuočių erdvės
Other Title: Symmetric frame bundles space
Extent: 27 p.
Date: 10-Jun-2011
Keywords: Kreivumo tenzoriai;simetrinės reperių sluoksniuotės;izotropijų grupė;izomorfijų grupė;Maurerio – Kartano lygtys;Curvature tensors;symmetric frame bundles;isotropy group;isomorphy group;Maurer-Cartan equations
Abstract: Darbo tikslas – išnagrinėti konkretų simetrinių erdvių pavyzdį – simetrines reperių sluoksniuotes. Darbe nagrinėjama reperių sluoksniuotė BVn, kuri yra normalizuojama diferencialinės geometrinės tiesinės sieties objekto pagalba. Parodoma, kaip ši sietis indukuoja afiniosios sieties objektą, rasti šių siečių kreivumo tenzoriai simetrinių reperių sluoksniuočių atveju gautos izotropijų ir izomorfijų grupės, surasti Maurerio – Kartano lygčių analogai ir Ričio – Bianchi tapatybės.
The aim of the work is to analyze the specific example of symmetric space that is symmetric frame bundles. The frame bundle BVn that is normalized by a differential geometric linear connection object is analyzed in this work. It is pointed out how this connection induces affine connection object, also curvature tensors of these connections are found. What is more, isotropy and isomorphy groups are gained in the case of symmetric frame bundles as well as Maurer-Cartan equations analogues and Ricci-Bianchi identities are found.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119209
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.