Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119141
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Strakšytė, Zita
Title: Tapatybės dinamika Valdo Papievio romane „Eiti“
Other Title: The dynamics of identity in Valdas Papievis' novel “To Go”
Extent: 64 p.
Date: 1-Jun-2016
Keywords: magistro;darbas;tapatybė;dinamika;eiti;master's;thesis;dynamics;identity
Abstract: Romanas „Eiti“, išsiskiriantis savo kūrybiškumu ir lėta pasakojimo maniera, yra iššūkis visada skubantiems ir veiksmo ieškantiems šių laikų skaitytojams, todėl daugeliui atrodantis nuobodžiai. Koncentruojamasi ne į veiksmą ar jo gausą, bet į individo problemas, itin aktualias šiems laikams — žmonių nutolimas, susvetimėjimas, skubėjimas. Per vieno žmogaus prizmę sulėtintai ir koncentruotai parodomas priartintas pasaulio vaizdas, kuriame svarbiausia įsižiūrėti į supančius daiktus, juos apmąstyti. Todėl šio magistro darbo tikslas yra išsiaiškinti individo tapatybės dinamiką per subtiliai pateikiamas užuominas apie būsenas, išgyvenimus, jausmus, kuriuos netiesiogiai atspindi ir perteikia aplinka, joje esantys garsiniai, gamtos, materialieji objektai. Kadangi romane yra svarbus pasakotojo vaidmuo, bandoma atskleisti jo svarbą pasakojimui, iš kokių pozicijų stebima, informuojama, koks pasakotojo santykis su kitais personažais, supančiais daiktais bei aplinka, taip pat kokie vyraujantys santykiai tarp pačių personažų. Atsakyti į klausimus padeda naratologinė, semiotinė teksto analizė, įtrauktos sociosemiotinės, religinės filosofijos įžvalgos dėl romane esančių biblinių aliuzijų. Pasirinkti metodai leidžia atidžiau ir iš skirtingų pozicijų išnagrinėti tekstą, išsiaiškinti, kodėl pasakotojas nėra visažinis, nors žino smulkiausias detales ir slapčiausias mintis, nuo kurio bėgama viso pasakojimo metu.
The novel „To Go“ stands out by its creativity and slow narrative manner, it is a challenge for constantly rushing, action-seeking contemporary readers and looks boring for most of them. Concentrated not to the action or its abundance, but to the problems of individual, which are very relevant nowadays – people’s remoteness, alienation and haste. Zoomed world view is shown slowly and concentrated through the prism of one individual, in which it is crucial to take a good look at simple, everyday things and think about it. The goal of this master’s thesis is to find out the dynamics of individual’s identity through nicely presented clues about status, experience, relationship and feelings, which are indirectly reflected and conveyed by environment, its phonic, natural, material objects, divided space. As the narrator’s role in the novel is crucial, it is attempted to reveal its importance to the story, discuss the relationships or presented characters, its value, importance of acceleration and slowdowns. Narratological, semiotic and social semiotic text analysis help to answer the questions; religious philosophy insights are included, because of biblical hints in the novel. Chosen methods allow to analyze the text carefully from different positions; to find out why the narrator is not omniscient, although knows all smallest details and innermost thoughts, from which it is run during the story; from which point of view is the action narrated; what is the narrators relationship with other characters and surroundings; why the protagonist feels extraneous and fears himself, isolates himself from others; how constantly changing, forming identity relates with movement and reflects using the surroundings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119141
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
zita_straksyte_md.pdf849.34 kBAdobe PDF   Until 2022-12-04View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.