Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119135
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Krikštanaitė, Donata
Title: Šokio mokytojų rengimo kokybė Lietuvos universitetuose
Other Title: The quality of preparing dance teachers in Lithuanian universities
Extent: 65 p.
Date: 28-May-2010
Keywords: Mokytojų rengimas;studijų programų analizė;kompetencijos;preparing teachers;analysis of study programs;competency
Abstract: Darbe pateikiama šokio mokytojų rengimo Lietuvos universitetuose kokybės lyginamoji analizė pagal studijų programų anotacijas bei išsidėstymą ir nuoseklumą. Remtasi moksline literatūra pagal profesinio rengimo, šokio ugdymo, mokytojų kompetencijų klausimais ir švietimo sistemos dokumentų analize bei aukštųjų mokyklų dokumentacijomis.
The paper presents the dance teacher training in universities of Lithuania by the expeted quality of Lithuanian Comparative analysis of the study program annotations, and the location and consistency. Deduced from the scientific literature on vocational training, dance education, teachers' competence in matters of education and system documentation and analysis of high-school documentation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119135
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.