Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119126
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karvelienė, Živilė
Supervisor: Monkevičienė, Ona
Title: Nevalstybinių ugdymo įstaigų kūrimo ir veiklos Lietuvoje galimybės bei problemos
Other Title: Possibilities and problems related to the foundation of independent educational institutions in Lithuania and the operational peculiarities of such institutions
Extent: 73 p.
Date: 18-Jun-2010
Keywords: Nevalstybinė mokykla;vadovas;ikimokyklinis ugdymas;neformalus vaikų švietimas;education;non-governmental organizations;preschool education;guide
Abstract: Ikimokyklinio ugdymo paslauga nėra naujas dalykas, tačiau į mūsų gyvenimą skverbiasi privatus verslas, t.y. privačios ugdymo įstaigos, kurios gauna pelną už paslaugų kokybę, išskirtinumą, prestižą. Tačiau įkurti nevalstybinę ugdymo įstaigą nėra taip paprasta, nors ugdymo paslaugų įvairovė rinkoje pageidautina ir sveikintina.Valstybė nekuria ekonominės sistemos skatinančios kurti privatų verslą švietime, kuris išspręstų visiems didiesiems Lietuvos miestams aktualią problemą – darželių trūkumą. Lietuvoje vyrauja valstybinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymo sektorius. „Tėvai pageidauja ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo ir įvairovės, įskaitant ir kūdikių bei vaikų iki trejų metų grupes. Praėjusių metų savivaldybių duomenimis, buvo nepatenkinti 27 tūkst. tėvų, besikreipiančių dėl ikimokyklinuko priėmimo į darželį, prašymų. Iš jų 15 tūkst. prašė priimti vaikus iki trejų metų“, - sako Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.(2010) publikuotam straipsnyje „ Pirmą kart darželių plėtrai skiriamas solidus finansavimas“. Tai parodo, kad yra poreikis steigtis nevalstybinėms organizacijoms, nes valstybiniai darželiai nepatenkina visų tėvų poreikių. Visada yra pabrėžiama, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos turi būti prieinamos, lanksčios, kokybiškos, nebrangios. Šiai dienai nevalstybiniai darželiai yra labai brangūs, tačiau yra mokių tėvų ir visi veikiantys darželiai yra pilnos komplektacijos. Jeigu artimiausiu metu bus išspręstas klausimas dėl vaiko krepšelio, tada ikimokyklinio ugdymo paslaugos tarp valstybinių ir nevalstybinių organizacijų turėtų supanašėti. Nevalstybinės įmonės gavusios mokinio krepšelį, galės nuleisti kainas ir privatūs darželiai bus prieinami ir vidutinės klasės žmonėms. Tačiau šiai dienai nėra patenkinami visi tėvų lūkesčiai, nes valstybiniuose darželiuose tiek vietų nėra, o nevalstybinėms įstaigoms steigtis yra labai sudėtinga, nes nėra palanki šiai dienai nei teisinė bazė, nei palankios higienos normos. Žmonės kurie nori kurti privatų verslą švietimo sistemoje dažniausiai neturi pedagogoginio išsilavinimo, o akademinė visuomenė nėra versli, pedagogams labai trūksta verslumo ir jie nėra pasiruošę tam, kad sugebėtų sukurti kažką savo.
Although preschool education is not a new phenomenon, we are observing private sector to emerge into our lives, i.e. private educational institutions, which receive payment for the quality of services, creativity and prestige. Although a wider variety of institutions which render educational services is much wanted and welcomed, establishing an independent educational institution is not an easy task. In our country, the inducement to found private kindergartens is not included among any priorities, although financial support for non-formal education is available. The financing, however, is very limited and lack of financial resources is constantly felt. The state does not attempt to create such an economic system that would encourage the foundation of private sector in education, which would solve the important problem of all the bigger cities of Lithuania, namely, the lack of kindergartens. Therefore, we will consider the foundation of an independent educational institution as an alternative to the traditional institution of preschool education. Problem: no information on the foundation of independent educational institutions in Lithuania is available whatsoever, no legal basis for that has been created, the enterprise of the educationalists is insufficient, the educational system does not finance the establishment of private kindergartens, there are no methodical guidelines for the independent education service providers, and intricate sanitary requirements are also an impediment for those who consider establishing an independent educational institution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119126
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.