Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119125
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kakauskaitė, Rita
Supervisor: Stančienė, Dalia Marija
Title: Vertybių transformacija globalizacijos sąlygomis
Other Title: The transformation of values during globalization
Extent: 69 p.
Date: 9-Jun-2010
Keywords: vertybės;transformacija;globalizacija;values;transformation;globalization
Abstract: Globalizacija - XXI amžiuje vykstantis procesas, kurio dėka daug atrandame, tačiau daug ir prarandame. Į šį procesą ypač jautriai reaguoja aksiologai, stebėdami sparčią kaitą savo tiriamojoje srityje. Džiugu, kai kaita teigiama ir progresuojanti, tačiau liūdna, kai paaiškėja, jog globalizuotas žmogus nebemoka vertinti to, kas tradiciškai yra svarbu, kas nulemta papročių. Šiame magistro darbe kalbama apie globalizacijos įtaką vertybėms, kadangi svarbu stebėti vykstančią vertybių kaitą ir laiku reaguoti į neigiamus pokyčius Darbas suskirstytas į dvi dalis. Pirmojoje nagrinėjama vertybių etika ir skirtingi požiūriai į ją, peržvelgiami laikotarpiai nuo antikos iki mūsų dienų. Taip pat analizuojami mąstytojai, rašę apie globalizacijos procesus ir stebėję moderniojo pasaulio griūtį bei žalą žmogui. Antroji dalis - tai tyrimas, atliktas Vilniaus mokyklose, jo analizė ir rezultatų aptarimas. Tyrimu siekiama parodyti vykstančią vertybių kaitą, nustatyti, kaip moksleiviai suvokia vertybes.
Globalization is the process of XXI century . Through this process we discover a lot, however we lose a lot, too. Globalization is very tough process for axiologists who see rapid changes in their field of interest. It is delightful when these changes are positive and progressive but sad when you discover that person of globalization can‘t take what is traditionally important and came by customs. This master‘s thesis is designed to exploring globalization‘s influence for values because it is essential to observe the changes of values and react to negative changes at right time. Thesis is divided into two parts. In the first part ethic of values and different views about it are analysed; periods from antiquity till nowadays are discussed. Also great thinkers who wrote about globalization and observed the collapse of modern world and harm to human are discussed. The second part – research made in Vilnius’ schools, its analysis and discussion about the results. This research is an attempt to show the changes of values and to estimate how schoolchildren see values.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119125
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.