Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIndrašienė, Valdonė-
dc.contributor.authorJaruševičienė, Oksana-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:35:49Z-
dc.date.available2020-12-22T17:35:49Z-
dc.date.issued2008-06-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119111-
dc.description.abstractSparti socialinio bei kultūrinio gyvenimo kaita, informacinės visuomenės plėtra, globalizacija kelia Lietuvos švietimui naujus iššūkius, kurie lemia jau antrą dešimtmetį vykstančius jo pokyčius. Gyvenimo pokyčiai sąlygoja ugdymo idėjų kaitą, vyksta naujų efektyvesnių mokymo ir mokymosi teorijų bei metodų paieškos. Šiandieniame švietime svarbus pedagogų papildomų kompetencijų įgijimas, todėl vis didesnis dėmesys skiriamas perkvalifikavimo studijų organizavimui. Nes nuo pedagogų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso švietimo kokybė ir sėkminga švietimo įstaigų veikla. Šio mokslinio darbo tikslas yra išanalizuoti pedagogų požiūrį į mokymo ir mokymosi metodų panaudojimą perkvalifikavimo studijose. Darbo uždaviniai yra panagrinėti pedagogų perkvalifikavimo sampratą ir procesą Lietuvos švietimo reformų kontekste, aptarti suaugusiųjų mokymosi organizavimo ypatumus ir ištirti pedagogų, dalyvaujančių perkvalifikavimo programose, požiūrį į mokymo ir mokymosi metodų panaudojimą perkvalifikavimo studijose. Tyrimas parodė, kad pedagogų dalyvavimą perkvalifikavimo studijose dažniausiai lemia būtinybė įgyti dalykinę kvalifikaciją bei noras tobulėti, siekis įgyti pedagoginių ir psichologinių žinių. Tačiau šių studijų paskaitose taikomi mokymo(si) metodai dažniausiai tik dalinai tenkina besimokančių poreikius. Nustatyta, kad perkvalifikavimo studijose yra naudojami įvairūs mokymo metodai. Vyraujantys du tradiciniai mokymo(si) metodai – paskaita ir aiškinimas – geriausiai žinomi ir suprantami perkvalifikavimo studijų dalyviams. Nors retai, bet yra naudojami nauji, alternatyvus, klausytojams priimtini metodai, tokie kaip diskusija, minčių lietus, demonstravimas. Iš gautų tyrimo rezultatų pastebima, kad pedagogai perkvalifikavimo studijų metu išmėgintus mokymo metodus daugiau ar mažiau naudoja savo tiesioginiame darbe su mokiniais, siekdami jų aktyvumo, bei ugdymo efektyvumo. Darbe pateikiamos išsamios išvados ir rekomendacijos.lt
dc.description.abstractThe rapid alternation of social and cultural life, development of informative society, globalization challenges the education of Lithuania and condition changes of the past two decades. The changes of life determine the alteration of educational ideas, search for new and more effective theories and methods of teaching and learning. It is important in recent education for teachers to gain additional competence. Thus, greater attention is paid at the organization of retraining studies, as the quality of education and successful work of educational institutions depend on the teachers’ qualifications and competence. The aim of this research is to analyze teachers’ approach to the use of teaching and learning methods in the retraining studies. The objectives of the research are to study the conception of teachers‘ retraining and its process in the context of educational reforms in Lithuania, discuss the peculiarities of the organization of adult teaching, and survey teachers’ who participate in retraining programs approach to the use of teaching and learning methods in the retraining studies. The research clearly shows that usually teachers’ participation in the refresher course centers is due to the necessity to have the right qualification for the job and a wish for proper pedagogical and psychological knowledge. However, the teaching-learning methods used during the lectures only partly meet the requirements of the teachers. It is estimated that there are various teaching methods in the retraining studies. The most frequent seem to be two traditional training methods – a lecture and explanation which are the best known and understood. Though rarely, but still some other alternative teaching methods are applied. These are discussions, brainstorming, demonstration. The research results reveal that teachers use the methods, which they benefit from the retraining studies, in their lessons, with the view of learners’ activity and efficiency of education. The paper introduces exhaustive conclusions and recommendations.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent74 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectKvalifikacijalt
dc.subjectkompetencijalt
dc.subjectkvalifikacijos tobulinimaslt
dc.subjectmokymo metodailt
dc.subjectperkvalifikavimaslt
dc.subjectQualificationen
dc.subjectcompetenceen
dc.subjectlearning methodsen
dc.subjectteaching methodsen
dc.subjectretraining studiesen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePedagogų požiūris į mokymo ir mokymosi metodų panaudojimą perkvalifikavimo studijoselt
dc.title.alternativeTeachers’ approach to the use of teaching and learning methods in the retraining studiesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.