Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119083
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ališauskaitė, Akvilė
Title: VPU I kurso kūno kultūros specialybės studenčių greitumo jėgos pratybų programos vertinimas
Other Title: VPU I year female students of physical education speed strength curriculum value
Extent: 70 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: pirmo kurso studentės;greitumo jėgos ugdymas;fizinis parengtumas;kinematiniai ir dinaminiai rodikliai;koreliacija;first year female students;speed strength;physical fitness;kinetic and dynamic indexes;correlation
Abstract: Magistro darbe analizuojamas VPU I kurso kūno kultūros studenčių fizinis rengimas. Iškyla teorinė ir praktinė problema, kaip optimizuoti lengvosios atletikos pratybų turinį, kad integraliai gerėtų lengvosios atletikos judesių išmokimas ir jų rezultatyvumas. Manome, kad tam galėtų padėti speciali greitumo jėgos pratybų programa, realizuojama pirmoje pratybų dalyje. Tam patikrinti išsikėlėme tikslą - parengti ir ištirti VPU I kurso kūno kultūros specialybės studenčių greitumo jėgos pratybų programą. Magistro darbe buvo taikyti šie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė; testavimas; pedagoginis eksperimentas; matematinė statistinė analizė. Eksperimentinėje greitumo jėgos pratybų programoje panaudoti įvairūs bėgimo pratimai, horizontalūs ir vertikalūs šuoliai sudarė sąlygas lavėti greitumo jėgai. Studenčių fizinio parengtumo rodikliai turėjo tendenciją gerėti. Nors 30 m, 100 m bėgimo iš aukštos pradmės, šuolio į tolį ir trišuolio iš vietos rezultatai pagėrėjo, tačiau statistiškai patikimai didesniam jų pagerėjimui trūko laiko. Studenčių fizinio parengtumo rodiklių koreliaciniai ryšiai per tiriamąjį laikotarpį buvo įvairūs. Pastovus, stiprus koreliacinis ryšys išliko tarp šuolio į tolį su trišuoliu iš vietos, pasiekimo aukščio pasistiebus su pasiekimo aukščiu, ūgio su pasiekimo aukščiu, pasiekimo aukščiu pasistiebus ir kūno mase. Atsispyrimo kinematiniai ir dinaminiai rodikliai, išskyrus kūno judėjimo greitį (V) ir pašokimo aukštį (h), po eksperimento pagerėjo (p>0,05). Nustatėme, kad eksperimentinės grupės atsispyrimo greitumo jėgos potencialo (I) koreliacinis ryšys po eksperimento stiprus su atsispyrimo jėga (Fa), labai stiprus su vertikaliu kūno judėjimo greičiu (V), santykiniu galingumu (Ws), su raumenų reaktyvumu (R). Greitumo jėgos potencialas (I) yra integralus vientiso sportinio veiksmo rodiklis, nusakantis motorinio judėjimo efektyvumą.
The problem of research was development of physical fitness of the VPU first year female students physical education. In attempt to observe students we used to create experimental curriculum of speed strength tutorial, which will increase kinetic and dynamic indexes of the students jump. The aim of our study is create and observe the curriculum of speed strength tutorial. The methods of the research: the analysis of scientific literature; physical development tests; comparative pedagogical analysis; mathematical statistical analysis (mean, standart deviation, correlation and statistical significance of mean differences). Comparative pedagogical analysis have been used. VPU first year physical education female students (n=21) have been divide in two groups: experimental and control. Experimental group used to practice curriculum of speed strength during practical session of track and field. Student groups have been researched: physical development - height, weight. To evaluate students physical fitness: 100 and 30 meter run, standing long jump, triple jump, tests have been used. All tests have been measured under the standart methods. Tenzodinamometry method have been applied, the kinematical and dynamical marks was settled. The tests have been taken at the beginning and at the end of the experimental period. The research showed that the values of physical fitness tests after experimental period tend to improve, but they were no statistically significant (p>0,05). Other tests rates showed no such distinct statistic differences: the differences in the results of the jumps is better at experimental group female students. So we can emphasis that our experimental curriculum of speed strength tutorial was effective. The high intensity of correlation after experimental period was found between the indicators of speed strength potential (I) and velocity of movement (V) (r=1), comparative power (Ws) (r=1), muscle reactivity (R) (r=0,85).The correlation between other parameters has showed the slight and mean correlation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119083
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.