Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119076
Publication type
master thesis
Author
Voitekianaitė, Inga
Title
Nevyriausybinių organizacijų vaikų ir jaunimo dienos centrų plėtra ir perspektyvos
Other Title
Non-govermental organizations child and youth daycare centers development and perspectives
Extent
94 p.
Date Issued
29 May 2008
Abstract
Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo galima stebėti ir itin spartų nevyriausybinių organizacijų vaikų ir jaunimo dienos centrų gausėjimą. Tokį reiškinį, mūsų nuomone, galėjo įtakoti faktas, jog daugumoje savivaldybių buvo pradėta vykdyti Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų 2002-2004 programa, kurios tąsa- Nacionalinė vaikų dienos centrų 2005-2007 metų programa ir 2008-2012 metų programa. NVO vaikų ir jaunimo dienos centrai, jų veikla, steigimo ypatumai yra mažai nagrinėti Lietuvos autorių, sociologų, mokslininkų tarpe. Šiuo darbu buvo siekiama teoriškai ir empyriškai pagrįsti vaikų ir jaunimo dienos centro veiklos modelį Lietuvoje. Užsibrėžto tikslo atskleidimui buvo siekta: išanalizuoti NVO vaikų ir jaunimo dienos centrų steigimo ir veiklos vykdymo teisinį reguliavimą; apibrėžti NVO vaikų ir jaunimo dienos centrų susikūrimo prielaidas pasaulyje ir Lietuvoje; atlikti Lietuvos NVO vaikų ir jaunimo dienos centrų PEST ir SWOT analizes; apibrėžti galimą NVO vaikų ir jaunimo dienos centro veikos modelį. Tyrimas empyriškai parėmė NVO vaikų ir jaunimo dienos centrų teorinį modelį, kurį paruošė ir pristatė autorė.
Few resent years there could be observed rapid growth of non-govermental organzations child and youth daycare centers. In our opinion, such occurence can be influenced by the fact, that majority of local administrations started to execute National non-govermental organizations child and youth daycare centers Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo galima stebėti itin spartų nevyriausybinių 2002-2004 program. This program has a continuation – National child daycare centers 2005-2007 year and 2008-2012 year programs. NGO child and youth daycare centers, their activieties and establishment specificity has never been deeply examined by Lithuanian authors, socialogists or scientists. This work is done to reach theoretical and epyrical validity for Lithuanian NGO child and youth daycare centers activities model. To acomplish this task we tried to achive: to examine NGO child and youth daycare centers establishment and activities legal regulations; to define NGO child and youth daycare centers establishment premises; to cary out NGO child and youth daycare centers PEST and SWOT analysis; to carry out NGO child and youth daycare centers directors and experts interview (to adapt expert evaluation method). The research empirically based theoretical model of NGO child and youth daycare centers, which was prepared and presented by the author.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)