Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119073
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Skrebytė, Vilda
Supervisor: Statauskienė, Loreta
Title: Suaugusiųjų švietimo organizavimas savivaldybėje refleksyvaus mokymosi požiūriu
Other Title: Organization of adult education in the municipality from the viewpoint of reflexive learning Master's work author: Vilda Skrebytė Master's work mentor: doctor Loreta Statauskienė
Extent: 68 p.
Date: 4-Jun-2007
Keywords: Nuolatinis mokymasis;organizavimas;suaugusiųjų švietimas;refleksija;ugdymas;lifelong learning;organization;adult esucation;reflection;education
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje ryškėja sparti mokymosi paslaugų suaugusiems pasiūla, todėl svarbu nustatyti teritorinės ugdymo erdvės ypatumus, (Bitinas, 2006, p. 51) lemiančius savivaldybėje vykdomą suaugusiųjų švietimo organizavimą. Šio tyrimo problema – suaugusiųjų švietimo organizavimo atskleidimas savivaldybėje. Tyrimo tikslas – įvertinti Panevėžio rajono savivaldybėje organizuojamo suaugusiųjų švietimo būklę. Siekiant realizuoti darbe užsibrėžtą tikslą ir uždavinius, taikyti šie metodai: 1. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė. 2. Struktūrizuotas interviu. 3. Anketin�� apklausa. 4. Duomenų apdorojimas taikant SPSS 12.0 for Windows programinę įrangą. Suaugusiųjų mokymasis yra aktyvus procesas, vykstantis tam tikroje aplinkoje; planuojamas ir reguliuojamas, kurio metu vyksta refleksija, siekiant įgyti naujų žinių, sąmoningai eksperimentuojama su savo aplinka, kurio rezultatas yra naujos žinios ir sukauptų žinių pritaikymas.
The rapidly growing supply of adult learning services evidences in the modern society, therefore it is important to identify the characteristics of the territorial education space (Bitinas, 2006, p. 51), which determine the organization of adult education executed in the municipality. The problem of this research is disclosure of adult education organization in the municipality. The objective of the research is to perform evaluation on the state of adult education organized in Panevėžys District Municipality. In order to realize the objective and tasks set in the work, the following methods were applied: 1. Analysis of scientific literature and documents. 2. Structurized interview. 3. Questionnaire survey. 4. Processing of data while using SPSS 12.0 for Windows software. Learning of adults is an active process, occurring in a certain type of environment, which is planned and regulated and involves reflection; while seeking to acquire new knowledge, the environment is consciously subjected to experiments and the result of this process encompasses new knowledge and application of the acquired knowledge.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119073
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.