Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119062
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Andžejevska, Halina
Title: Poezja B. Ostrowskiej. Próba zarysu monograficznego
Other Title: Attempt to create monograph. Poetry of B. Ostrowska
Extent: 76 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: Ostrowska;monografia;poezja;B. Ostrowska;monograph;poetry;Monografija;Ostrovska;poezija
Abstract: Celem pracy magisterskiej pod tytułem Poezja B. Ostrowskiej. Próba zarysu monograficznego jest wydobycie z niepamięci poetki. Praca magisterska składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale pod tytułem Twórczość Bronisławy Ostrowskiej wobec tradycji literackiej został zaprezentowany życiorys poetki. Przeznaczono na to osobny rozdział w celu dokonania szerszego przeglądu faktów biograficznych poetki oraz ukazanie twórczości polskiej autorki na tle innych poetów. Drugi rozdział pod tytułem Poezja Bronisławy Ostrowskiej. Poetyka i najważniejsze motywy jest poświęcony analizie i interpretacji poezji autorki. Uwzględnione zostały główne motywy oraz wyróżnione istotne cechy liryki. W tym rozdziale staram się uzasadnić, na czym polega uniwersalność i oryginalność twórczości poetki. W zakończeniu podsumowane są wyniki badań nad liryką B. Ostrowskiej. Osiągnięcie danego celu jest możliwe przy rozwiązaniu następujących zadań: wprowadzenie Bronisławy Ostrowskiej do tradycji literackiej oraz wyeksponowanie istotnych cech poetyki poetki.
The aim of master’s work Attempt to create monograph. Poetry of B. Ostrowska is: to remind of poetess who was lived and created a lot of poems of Poland. Master’s work contains: introduction, 2 main bodies and conclusion. The first chapter, which title is Creation of Bronislawa Ostrowska according to literary traditions presents the biography of the poetess. There is separate chapter which contains facts of poetess biography and Polish creation. The second chapter, which title is Poetry of Bronislawa Ostrowska. Poetics and the main motives are dedicated for analysis and interpretation authoress poetry. The main motives and features of lyrics were considered. In this chapter I am trying to show universality and originality of poetess creation. Conclusion contains results of lyrics researches. Achievement of purpose, can be done by doing such tasks: expressing the main poetics features of Ostrowska and showing her place in traditions literature.
Magistrinis darbas Poezija B. Ostrovskos. Bandymas sudaryti monografiją susideda iš įvado, dviejų skyrių ir išvadų. Šio darbo tikslas yra priminti apie užmiršta Jaunosios Lenkijos epochoje gyvenusę ir kūrusę poetę, kuri šiandien yra užmarštyje. Pirmame skyriuje B. Ostrovskos kūryba tradicinės literatūros atžvilgiu yra pateikti biografiniai faktai, tarp kurių minima poetės kūryba. Antras skyrius Poezija B. Ostrovskos. Poetika ir jos pagrindiniai motyvai skirtas autorės poezijos interpretavimui ir analizei. Išryškinti pagrindiniai motyvai ir parodyti lyrikos bruožai. Šiame skyriuje yra bandoma parodyti, kur slypi originalumas Ostrovskos poezijos. Išvaduose yra apibendrinti tyrimų rezultatai. Pasiekti sį tikslą ymanoma išsprendus užduotis: išryškinti pagrindinius poetikos bruožus bei parodyti poetės vietą literatūros tradicijoje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119062
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.