Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119055
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Olendrienė, Vilma
Title: Patirtinis mokymasis kaip ugdymo individualizavimo būdas pradinėse klasėse
Other Title: Experiential learning as a tool of individualization of educational content in primary school
Extent: 104 p.
Date: 7-Jun-2013
Keywords: patirtinis mokymas(is);individualizuotas ugdymas;jaunesnysis mokyklinis amžius;pažintiniai;aktyvumo ir refleksiniai atradimai;experiental learning (training);individualized education;junior school age;cognitive;activity and reflective discoveries
Abstract: Darbe teoriškai analizuojamos ir empiriškai pagrindžiamos patirtinio ugdymo kaip ugdymo turinio individualizavimo galimybės pradinėse klasėse. Vadovaujantis David'o A. Kolb'o patirtinio mokymo modeliu, atlikta tiriamosios grupės charakteristikos analizė, išskiriant konkrečius kiekvieno tiriamosios grupės mokinio patirtinio mokymo(si) tipažus, bei natūralistinis eksperimentas, kuriuo siekta nustatyti, kokių patirtinio ugdymo užduočių atveju yra geriausiai aktyvuojamas individualizuotas ugdymas. Jaunasis mokyklinis amžius (6-11 m.) pasirinktas todėl, kad būtent šiame amžiaus tarpsnyje vaikai atsiduria ties besibaigiančios vaikystės ir prasidedančio paaugliško brendimo riba, kada jų aktyvumas, vidiniai išgyvenimai ir patirtys ypač padidėja, suaktyvėja savęs pažinimo ir saviraiškos poreikis, meistriškumo formavimosi bei mokymo bei kitos socialinės aplinkos imlumo, pažinimo ir vertinimo įgūdžiai. Tyrimo rezultatų pagrindu konstatuojama, kad didžiausias dėmesys šiame kontekste tenka aktyvioms, grupinėms užduotims, geriausiai suaktyvinančioms ne tik aktyvumo, bet ir kognityvinius bei refleksinius atradimus.
Globalization processes caused by intense technological progress affects all areas of human life. Socialization of each person is determined by a dynamic, often unpredictable and high individual requirements presenting social, economic, political and cultural change. Decisive role in this context plays the education, especially the education of junior school-age children. In this context was formulated a theoretical problem of this work - the searching of possibilities of experiential learning as a tool of individualization of education content in primary school. The research group is junior school age (6-11 years) children, because at this age level children find themselves at the ending of childhood and adolescent starting point at which the activity of the inner experiences and the experiences is particularly high, self-awareness and the need for self-expression, skill formation and training are activating.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119055
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.